Raadsleden op bezoek bij MBO-scholen, Meerstad en Veiligheidsregio

wekbezoek gemeenteraad naar noorderpoort en alfa-college

De Groningse gemeenteraad gaat regelmatig op werkbezoek in de gemeente. De politieke partijen doen het apart zelf ook. Maar raadsleden van verschillende fracties gaan ook geregeld met elkaar op pad om contacten op te doen en te ontdekken wat er speelt in de gemeente.

Bijna elke woensdag zijn er wel 1 of meerdere werkbezoeken. Zo waren er woensdag 12 juni maar liefst 3 werkbezoeken voor Groningse raadsleden. In verschillende groepjes bezocht de gemeenteraad de mbo-opleidingen Noorderpoort en Alfa-college, het woon- en recreatiegebied Meerstad en de Veiligheidsregio aan de Sontweg in de stad.

Die groepjes waren de raadsleden van de raadscommissies Onderwijs en Welzijn en Werk en Inkomen (Noorderpoort en Alfa-college), Ruimte en Wonen (Meerstad) en Financiën en Veiligheid (Veiligheidsregio).

Inburgeringstrajecten

De raadsleden bij de mbo-instellingen werden verwelkomd en bijgepraat door onder anderen Wim van de Pol van het Noorderpoort en Wim Moes van het Alfa-college. Het ging onder meer over het onderwijs van 23-plussers zonder startkwalificatie en de combinatie van inburgeringstrajecten met onderwijs. Ook de samenwerking met de gemeente kwam aan de orde. De raadsleden brachten ook een bezoekje aan de autowerkplaats van het Noorderpoort waar ze studenten aan het werk zagen.

Fietstocht

De raadsleden die naar Meerstad gingen, werden bijgepraat over de ontwikkelingen van het woon- en recreatiegebied. Er wonen inmiddels ruim 850 zogeheten ‘Meerstadjers’. De verkoop van de nieuwe wijk Groenewei is net gestart en later dit jaar volgt de verkoop van de eerste fase van De Zeilen. De raadsleden maakten een fietstocht door Meerstad dat de ambitie heeft het “mooiste en groenste stadsdeel van Groningen” te worden.

De raadsleden van de raadscommissie Financiën en Veiligheid bezochten de Veiligheidsregio aan de Sontweg. Ze werden ontvangen door directeur Wilma Mansveld. Bij de Veiligheidsregio zit onder meer de brandweer, de crisisbeheersing en de rampenbestrijding. De raadsleden woonden ook een demonstratie van nieuwe tankautospuiten bij.

Alle werkbezoeken van de Groningse gemeenteraad staan vermeld in het Raadsinformatie Systeem van de gemeenteraad