Raadsleden bezoeken met omwonenden windmolenlocaties

raadsleden in gesprek met omwonenden

Groningse raadsleden hebben woensdag 3 juni op uitnodiging van omwonenden de twee locaties bezocht die in aanmerking komen voor hoge windmolens. Het gaat om de bedrijventerreinen Westpoort bij de A7 en Roodehaan.

De raadsleden gingen met de omwonenden in gesprek over hun zorgen en vragen rond de komst van windmolens. Westpoort en Roodehaan/Stainkoel'n zijn het onderwerp van wat de gemeente 'de windverkenning' noemt. Op basis van deze verkenning zijn 3 windmolens op Westpoort mogelijk en op Roodehaan/Stainkoel'n.

Tiphoogte

De zogeheten maximale tiphoogte van de molens op deze laatste locatie is 150 meter. Voor Westpoort 135 meter, hoewel wordt onderzocht of dat ook 150 meter kan zijn. Met de 6 molens kan energie voor 17.000 huishoudens in de gemeente worden opgewekt. De windmolens moeten bijdragen aan een CO2-neutraal Groningen in 2035.

Windplatform

Bij de 'windverkenning' zijn twee klankbordgroepen met omwonenden betrokken die diverse onderzoeken rond de windverkenning begeleiden. Deze inwonersgroepen hadden vorige week een digitale bespreking over de windmolenplannen met raadsleden en ook het Windplatform met daarin de gemeente, energiecoöperatie Grunneger Power en de Natuur- en Milieufederatie Groningen. De inwoners hebben toen de raadsleden voor een bezoek aan de windmolenlocaties uitgenodigd om er zo meer gevoel bij te krijgen.

Enquête

De windmolens brengen jaarlijks per stuk zo'n 100.00 euro op. De raad heeft al besloten dat een eerlijk deel van de opbrengst ten goede moet komen aan betrokkenen en de omgeving. Voor de 'windverkenning' zijn enquêtes onder de inwoners van Groningen uitgevoerd. Daaruit blijkt dat het merendeel voorstander is van windenergie. Maar hoe dichter men bij de windmolens woont, hoe lager de acceptatiegraad.

Voorwaarden

Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om te besluiten of er ook echt windmolens bij Westpoort en Roodehaan komen. Nog niet alle onderzoeken rond de komst van de windmolens zijn afgerond. Ook blijft de gemeente in gesprek met de klankbordgroepen met inwoners over verdere voorwaarden. Eind dit jaar komt het college van een voorstel over het verdere proces. Het zal hoe dan ook nog diverse jaren duren voordat de molens er eventueel komen te staan.

Woensdag 10 juni tussen 17.00 en 18.00 uur praten raadsleden in een commissie van de gemeenteraad over de stand van zaken van de 'windverkenning'. Agenda van deze vergadering en alle bijbehorende stukken. Deze vergadering is live te volgen op via deze website van de gemeenteraad.