Raad vaker in gesprek met inwoners over versterking

foto versterking Hamplaats

De Groningse gemeenteraad wil vaker met inwoners in gesprek over de voortgang van de versterkingsoperatie. Dat bleek woensdag 20 mei bij de bespreking van het Lokaal Plan van Aanpak versterkingsopgave met de gemeentelijke plannen om huizen te versterken in verband met de aardbevingen.

In voorbereiding op de bespreking in de raadscommissie was de raad een participatietraject met inwoners uit de dorpen van de voormalige gemeente Ten Boer ingegaan. De bedoeling was fysiek met een bijeenkomst op 12 maart. Maar in verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus ging die op het allerlaatste moment niet door. In de commissie boden de fractievoorzitters Jimmy Dijk (SP) en Berndt Benjamins (D66) hun excuses aan voor het feit dat inwoners toen voor niets zijn geweest.

Flyer

Na de afgelasting nodigde de raad met een huis-aan-huis verspreide flyer inwoners in de dorpen van de oude gemeente Ten Boer uit om per mail in gesprek te gaan over de versterking. Inwoners konden in hun reactie ook aangeven of ze nog door een raadslid teruggebeld wilden worden om verder te praten. Zo kon de gemeenteraad in coronatijd toch met inwoners in gesprek. Uiteindelijk is er met tientallen inwoners schriftelijk en telefonisch contact geweest.

"Er is veel informatie opgehaald uit het bevingsgebied", constateerde Herman Pieter Ubbens (CDA), de voorzitter van de commissie van raadsleden die het participatietraject organiseerde. "Dat kon helaas niet met een fysieke hoorzitting. Maar we hebben ons uiterste best gedaan om de inwoners toch te horen. Dat heeft nuttige informatie opgeleverd voor ons als raad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie."

Aardbevingstress

Rode draden: Gebrekkige communicatie, onduidelijkheid over de toekomst en frustratie over vertraging van de versterking. Peter Rebergen (ChristenUnie) en Marten Duit (Student en Stad) zagen veel psychische nood en pleitten voor meer aandacht voor emotionele schade bij inwoners. De enige inspreker bij deze commissie, een inwoonster uit het aardbevingsgebied, zei te lijden aan "aanhoudende aardbevingsstress".

Vrijwel alle fracties hamerden op het belang van betere communicatie. PvdA- fractievoorzitter Julian Bushoff daarover: "Als jouw huis morgen niet wordt versterkt, wanneer dan wel? Of wanneer hoor je dan wanneer je huis wordt versterkt? Onzekerheid is funest."

Hoop

Het Lokaal Plan van Aanpak Versterkingsopgave is het gemeentelijke versterkingsplan dat de NCG, de Nationaal Coördinator Groningen, moet uitvoeren. "De gemeentelijke regie geeft de gaswinningsgedupeerden weer enige hoop", zei woordvoerder René Staijen van de Stadspartij. "De gemeente krijgt het voordeel van de twijfel. Maar dat kan snel weg zijn als er geen snelle resultaten komen." GroenLinks-raadslid Lieke Schoutens: "We moeten ons als gemeente bewijzen als betrouwbare partner." SP-fractievoorzitter Dijk zei een uitvoeringsorganisatie met armslag en geld te willen. "Nu lijkt het erop dat de NCG handelt met de hand op de knip."

Dorpsregisseurs

Wethouder Roeland van der Schaaf erkende dat inwoners in het aardbevingsgebied het vertrouwen in instanties hebben verloren. "De hoop is dat de gemeente de laatste kans is. Dat is een zware verantwoordelijkheid." Van groot belang is volgens de wethouder dat de NCG is staat is de uitvoeringstaak van de versterking te kunnen doen. "We zijn in onderhandeling met het Rijk om de stabiliteit van de NCG te organiseren om nog beter te kunnen functioneren. Want het is vaak niet eens zozeer dat er geen geld is. Er is wel geld, maar niet op tijd beschikbaar. Het lijkt erop dat procedures belangrijker zijn dan de mensen." Van der Schaaf zei werk te maken van betere communicatie via de zogeheten dorpsregisseurs.

Dijk (SP) stelde voor vaker, bij voorbeeld eens per kwartaal, met inwoners in gesprek te gaan over de voortgang van de versterking. Hij kreeg steun van meerdere fracties voor zo'n periodiek gesprek met raad, college, ambtenaren en NCG. Ook wethouder Van der Schaaf wil dat: "Dan kunnen we ook direct zien of onze verbeteringen in het proces helpen."

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van woensdag 27 mei het Lokaal Plan van Aanpak Versterkingsopgaven 2020 vastgesteld.

Commissiebespreking Lokaal Plan van Aanpak Versterkingsopgave 2020 Groningen terugkijken