Raad stemt in met voorstel OZB

stemresultaten OZB

De gemeente Groningen gaat 10 % meer inkomsten halen uit de OZB, de onroerende zaakbelasting. Daar heeft de Groningse gemeenteraad woensdag 27 maart mee ingestemd.

Het extra geld is volgens het college van B&W mede nodig om de tekorten op onder meer de jeugdzorg en de bijstand aan te vullen en ook te kunnen investeren in bijvoorbeeld in de wijk- en dorpsvernieuwing. Door de OZB te gebruiken landen de lastenstijgingen zo veel mogelijk bij inwoners die profiteren van het gunstige economische tij, aldus B&W. De waarde van de woningen in Groningen zijn de afgelopen jaren met 10 % toegenomen.

De meerderheid steunde het college met z’n OZB-plannen. “We vullen de tekorten aan en zorgen er zo voor dat niemand aan z’n lot wordt overgelaten”, zei Jasper Been van de grootste coalitiepartij GroenLinks. Een aantal oppositiepartijen verzette zich tegen de OZB-verhoging. “Inwoners betalen al een heleboel belasting”, aldus CDA-fractievoorzitter René Bolle.

“Woningbezitters worden weggezet als profiteurs”, zei VVD-fractievoorzitter Ietje Jacobs. De SP vindt dat bedrijven meer OZB moeten betalen. Door te kiezen voor meer OZB-inkomsten hoeft de gemeente niet te kiezen voor alternatieven als bijvoorbeeld het schrappen van sociale voorzieningen, verdedigde wethouder Paul de Rook (D66) de collegeplannen “En we kunnen zo blijven investeren in sport, onderwijs en cultuur.”

Opvang dakloze vreemdelingen

De raad besprak ook de veranderingen in de opvang van dakloze vreemdelingen. Groningen wordt 1 van de 5 pilots van de zogeheten Landelijke Voorzieningen voor Vreemdelingen (LVV) die de bestaande bed, bad- en broodvoorziening (BBB) vervangt. Groningen betaalde de BBB zelf omdat een rijksregeling – nu dus de LVV - lang op zich heeft laten wachten.

“Eindelijk”, verzuchtten veel partijen. Ze waren blij dat het Rijk ook nog een beetje geld compenseert voor de periode dat Groningen zelf voor de opvang betaalde. Wel waren er zorgen over de mogelijke aanzuigende werking. “Wat als er meer dan 300 mensen komen?”, vroeg Wieke Paulusma (D66) zich af.

Terugkeer

Volgens wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) is het niet de bedoeling dat vreemdelingen  uit andere BBB-voorzieningen in de Groningse LVV worden opgevangen. In de LVV wordt gewerkt aan een “duurzame oplossing” voor de vreemdelingen zoals terugkeer naar het land van herkomst of alsnog een verblijfsvergunning, aldus de wethouder.

PVV-fractievoorzitter Ton van Kesteren was kritisch. Volgens hem houden de uitgeprocedeerde bewoners plekken bezet voor “mensen die echt op de vlucht zijn”. “Het is pamperen.” SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk vroeg in het debat over de opvang van vreemdelingen ook aandacht voor de inwoners die niet rond kunnen komen en in armoede leven. Hij waarschuwde dat bepaalde keuzes kunnen zorgen voor verminderde onderlinge solidariteit. “Dus ook bij de opvang van vluchtelingen.”

Vertrouwen in de gemeentepolitiek

De herindelingsverkiezingen van 21 november kwam ook aan de orde in de raadsvergadering. En dan vooral de lage opkomst (44,1 %) en wat eraan gedaan kan worden om de opkomst de volgende keer te verhogen. “Waarom komt de helft niet stemmen?”, vroeg Jan Visser (GroenLinks) zich af. “Hoeveel draagvlak is er nog voor wat wij als gemeentepolitiek en raad doen?” Fractievoorzitter van de PvdA Julian Bushoff: “Het vergroten van de interesse voor en het vertrouwen in de gemeentepolitiek is essentieel. We moeten mensen doorlopend betrekken bij de samenleving en de lokale politiek.”

Kiesrecht

De raad kwam ook met voorstellen voor wat de gemeente meer kan doen om de gang naar de stembus te stimuleren. Zo stemde de raad unaniem voor een motie van de Partij voor de Dieren en Student en Stad om mensen die geen Nederlands spreken maar wel mogen stemmen voor de gemeenteraad beter te informeren over hun kiesrecht. Verder ook unanieme steun voor de motie van de SP om te experimenteren met stembureaus waar je zonder stempas kunt stemmen, maar met een ID-kaart of DigiD.

“Het gebruik van stempassen, gezien men al een ID-kaart of paspoort mee moet nemen, werpt een extra en onnodige drempel op voor kiesgerechtigden”, aldus fractievoorzitter Dijk. Zijn idee om te onderzoeken of met meer stembureaus de opkomst in wijken met een lage opkomst kan worden bevorderd nam burgemeester Peter den Oudsten over. Den Oudsten beloofde ook het idee van Student en Stad uit te voeren om bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen de Stemwijzer in het Engels te vertalen. De fractie van 100% Groningen kondigde aan te werken aan een initiatiefvoorstel met plannen om inwoners beter bij de gemeentepolitiek te betrekken en de opkomst te verhogen.

Betonbos

Ook kort besproken: Betonbos. Op dit stukje aan de Eemskanaalzone wordt met alternatieve woonvormen illegaal gewoond. De eigenaar van de grond, een ontwikkelaar, wil een einde aan het gedoogbeleid. Het contact verloopt moeizaam. Een aantal partijen wil dat de gemeente bemiddelt. Maar wethouder Roeland van der Schaaf wil dat de eigenaar en de bewoners er eerst zelf proberen uit te komen. Hij spreekt de eigenaar wel aan om netjes om te gaan met de bewoners.

Officiële besluitenlijst raadsvergadering

Stemresultaten (wie heeft wat gestemd?)

Agenda raadsvergadering

Vergadering terugkijken