Raad neemt besluiten in coronatijd

raadsvergadering coronaraad

Dat was één van de vreemdste raadsvergaderingen in de historie van de Groningse gemeenteraad, die op woensdag 1 april.

Niet met z'n allen, maar met een kleine afvaardiging van de raad. Niet met publiek. En niet dichter bij elkaar dan 1,5 meter. En niet eens met debat, om het maar zo kort mogelijk te houden. De vergadering duurde nog geen half uur. Maar de 'coronaraad' op 1 april was wel een raad die beslissingen nam. Raadsleden konden met stemverklaringen wel hun standpunt kort toelichten.

Normaal moeten minimaal de helft van alle raadsleden bij elkaar zijn om besluiten te kunnen nemen. Dus 23 van de 45 Groningse raadsleden. Maar in deze tijd van corona is dat niet zonder risico.

Quorum

Daarom was er op 31 maart, een dag eerder, al een vergadering gepland. Die ging niet door omdat het zogeheten quorum van 23 niet was gehaald. Sterker nog: er kwam niemand, behalve de plaatsvervangend voorzitter van de raad. Die heeft toen gelijk de vergadering van 1 april uitgeschreven. Zo'n tweede vergadering mag volgens de Gemeentewet doorgaan bij minder dan het quorum.

Villa B

Uiteindelijk waren er 11 raadsleden aanwezig, waarbij de coalitiepartijen – net als in een normale setting - de meerderheid had. De aanwezige raadsleden konden zo besluiten nemen over een aantal onderwerpen. De raad stelde onder meer geld beschikbaar voor extra ambtenaren voor het sociaal domein, voor het pand Villa B voor Groningse kunstorganisaties, voor maatregelen voor de verkeersveiligheid en voor de bouw van het historisch museum.

Bekijk voor een compleet beeld van alle besluiten in deze vergadering de besluitenlijst van deze vergadering en de agenda.

Raadsvergadering van 1 april terugkijken (zie filmstrookjes bij agendapunten)

Stadsdichter

René Staijen werd geïnstalleerd als raadslid voor de Stadspartij vanwege het vertrek van Mariska Sloot. Stadsdichter Renée Luth droeg – op afstand – twee gedichten voor. Het was de eerste raadsvergadering met de nieuwe griffier van de gemeenteraad: Josine Spier. Zij is de opvolger van Toon Dashorst die negen jaar de Groningse raadsgriffier was.

De eerstvolgende vergadering is op woensdag 22 april is. Voor meer informatie over de raad in deze tijd van corona: 'Gemeenteraad en corona'.