Raad Groningen wil geen uitstel sloop Ring Zuid

stadsdichter Lilian Zielstra in gemeenteraad Groningen 2019

Drie politieke partijen in de Groningse gemeenteraad hebben in de raadsvergadering van 30 januari 2019 vergeefs geprobeerd de sloop van onderdelen van de Zuidelijke Ringweg tegen te houden.

De Partij voor de Dieren, SP en Stadspartij voor Stad en Ommeland wilden uitstel van de sloop van het viaduct bij de Esperantostraat en de op- en afrit bij de Kemkensberg. “Er zijn meerdere redenen om de ringweg nu nog niet af te breken”, aldus fractievoorzitter Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren. Deze partij en SP en Stad en Ommeland voorzien grote verkeersdrukte rond de Hereweg en vrezen voor de verkeersveiligheid. Bovendien willen zij onder meer eerst de uitkomsten van de commissie-Hartogh weten die zich over dit grote project heeft gebogen.

Maar de overgrote meerderheid van de raad (34 van de 45 raadsleden) wil geen verdere vertraging van de Aanpak Ring Zuid en steunde de motie van de drie partijen voor uitstel van sloopwerkzaamheden niet. Uitstel kan volgens wethouder Paul de Rook (D66) ook voor vertragingsschade zorgen. Die moet de gemeente dan betalen. Hij verwacht geen verkeersonveilige situaties. Dat is onderzocht. Mocht dat wel zo zijn, dan neemt de gemeente maatregelen als bijvoorbeeld de inzet van verkeersregelaars.

Stadsdichter

De raadsvergadering begon met een optreden van scheidend stadsdichter Lilian Zielstra. Zij droeg drie gedichten voor. Zij neemt volgende week tijdens de Poëzie afscheid als stadsdichter van Groningen. Dan wordt ook haar opvolger bekend. Tijdens deze eerste raadsvergadering na de installatie van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen op 2 januari werden zo’n 30 niet-gekozen lijstopvolgers en fractieassistenten als woordvoerders in raadscommissies geïnstalleerd. Zij kunnen in vergaderingen van raadscommissies dan het woord voor hun partij voeren, ook al zijn zij niet gekozen als raadslid. Negen partijen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren niet.

Week Zonder Vlees

De Partij voor de Dieren diende op het eind van deze korte vergadering nog een motie in over de Week Zonder Vlees. Deze partij wil dat de gemeente Groningen deze Week (11 t/m 17 maart) actief gaat promoten en dat er dan in de gemeentelijke kantines en restaurants geen vlees wordt geserveerd. Hoewel veel partijen de sympathiek stonden ten opzichte van promotie van de Week Zonder Vlees vonden de meeste partijen het opleggen van geen vlees eten aan ambtenaren te ver gaan. Een meerderheid van 28 tegen 17 stemmen verwierp deze motie.

Raadsvergadering inclusief optreden van stadsdichter terugkijken

Officiële besluitenlijst van deze vergadering

Stemresultaten van deze vergadering (wie heeft wat gestemd?)