Peter den Oudsten ereburger van Groningen

Den Oudsten tijdens zijn afscheid in de gemeenteraad van Groningen.

De Groningse gemeenteraad heeft vrijdagmiddag 27 september in een bijzondere raadsvergadering afscheid genomen van Peter den Oudsten als burgemeester van Groningen. Den Oudsten is voor zijn verdiensten voor Groningen benoemd als ereburger en werd ingeschreven in het Gulden Boek.

Lovende woorden waren er tijdens deze bijzondere raadsvergadering te horen voor Den Oudsten, die op 6 januari 2015 burgemeester van Groningen werd. “Een icoon van publiek leiderschap”, omschreef commissaris van de Koning René Paas de vertrekkend burgemeester. “Echte leiders vertalen de emotie van de stad, bieden hoop, zetten aan tot actie en dragen de kernwaarden uit van de publiek zaak.”

Gasdossier

Volgens de commissaris getuigde de stijl van Peter den Oudsten van een “zeldzame klasse”. Paas prees onder meer zijn verdiensten in de lobby rond het gasdossier en zijn rol in de verbeterde relatie tussen de Stad en provincie. Hij voorziet nog wel een rol voor Den Oudsten. “Ik gun Nederland nog wel een beetje Peter den Oudsten.”

Alcoholpreventie

Ook Jouke de Vries, voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, voerde het woord. Hij prees Den Oudsten voor zijn verdiensten op het gebied van onder meer openbare orde en veiligheid, alcoholpreventie bij studentenverenigingen, stabiliteit van het college van B&W, het Akkoord van Groningen - dat is het samenwerkingsverband van Groningse onderwijsinstellingen - en het Nationaal Programma Groningen (NPG). De Vries schonk Den Oudsten als dank van de universiteit voor zijn verdiensten de Zilveren Plaquette. Die wordt alleen in bijzondere gevallen aan niet-RuG-medewerkers uitgereikt.

Boegbeeld

Volgens Berndt Benjamins, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, was Den Oudsten als burgemeester een boegbeeld. “Een echte burgervader, aanspreekbaar voor inwoners, die met daden en optreden respect afdwong.” Benjamins herinnerde aan het belang dat Den Oudsten hechtte aan integriteit. “Tot het eind heb je geïnvesteerd in een betrouwbare overheid.” Na de bijdrage van de plaatsvervangend raadsvoorzitter mocht Den Oudsten het cadeau van de raad onthullen: een schilderij met zijn portret. Het schilderij van kunstenaar Adriaan de Wolf komt in burgemeestersgalerij in de gang naast de raadzaal in het stadhuis te hangen.

Natuurlijk gezag

Wethouder en locoburgemeester Mattias Gijsbertsen prees Den Oudstens scherpte, energie en betrokkenheid. Volgens hem was Den Oudsten altijd ‘present’. “Altijd scherp en betrokken om Groningen een stap verder te brengen.” Volgens Gijsbertsen had de vertrekkend burgemeester “natuurlijk gezag” en was hij “een burgemeester voor iedereen”. “In het gasdossier had hij oor voor gedupeerden en bevorderde hij oplossingen.”

DNA van de Stad

In zijn laatste toespraak als burgemeester voor de gemeenteraad zei Den Oudsten dat hij vanaf dag 1 een klik met Groningen had. “De Stad zit in mijn hart.” Hij vertelde hoe hij ’s ochtends vroeg vaak naar het stadhuis wandelde en zo het DNA van de Stad ervoer. “’s Ochtends de Stad te zien ontwaken is het mooiste wat er is.”

Schild

“De Stad is straatarm”, refereerde Den Oudsten kort aan de financiële situatie van Groningen, “maar de Stad is bloeiend.” Hij hield een pleidooi voor aandacht voor de inwoners die niet de vruchten plukken van de economische groei. “De overheid is er niet alleen voor het stimuleren van de economie. De overheid moet vooral een schild zijn voor mensen die het niet alleen redden.”

Ambtsketting

Aan het eind van de vergadering deed Den Oudsten zijn ambtsketting af en overhandigde die aan locoburgemeester Gijsbertsen. Die mag maandagmiddag 30 september de ketting omhangen bij de nieuwe burgemeester van de gemeente Groningen: Koen Schuiling.