Nieuwe griffier voor Groningse gemeenteraad

josine spier

De gemeenteraad van de gemeente Groningen heeft woensdag 29 januari besloten om Josine Spier aan te wijzen als raadsgriffier van de gemeente Groningen. Zij volgt per 1 april de huidige griffier Toon Dashorst op, die met pensioen gaat.

Josine Spier is op dit moment griffier in de gemeente Haarlem, daarvoor was ze griffier van stadsdeel Zuid in Amsterdam. De werkgeverscommissie heeft zich samen met de burgemeester en de plaatsvervangend griffier beziggehouden met de selectieprocedure. De werkgeverscommissie, bestaande uit drie fractievoorzitters, is erg content met de gemaakte keuze. Zij zien in Josine Spier een griffier die veel relevante ervaring meeneemt en die goed past bij de raad en griffie van de gemeente Groningen.

Tot 1 april blijft Toon Dashorst de raadsgriffier. Hij bekleedt deze functie sinds augustus 2011. De griffie ondersteunt de gemeenteraad en adviseert raadsleden, fractievolgers en fractieassistenten bij hun werk.

gemeenteraad.groningen.nl