Isabelle Diks geïnstalleerd als nieuwe wethouder

installatie nieuwe wethouder Isabelle Diks

Het duurde even voordat de historische raadsvergadering van woensdag 22 april ook echt begon. De eerste digitale vergadering van de Groningse raad begon met 1,5 uur vertraging door technische problemen.

In deze vergadering werd Isabelle Diks (GroenLinks) als nieuwe wethouder benoemd en geïnstalleerd. De raadsleden (in het eerste deel 44, later 45) zaten niet bij elkaar in een vergaderzaal maar over het algemeen thuis. Een aantal fractievoorzitters vergaderde in allemaal verschillende kamers in het tijdelijke ‘stadhuis’ aan de Radesingel. De spoedwet digitale besluitvorming maakt in deze coronatijd digitale vergaderingen mogelijk waarin ook besluiten mogen worden genomen.

Voorheen moesten raadsleden fysiek bij elkaar zijn om te mogen stemmen over bijvoorbeeld raadsvoorstellen en nieuwe wethouders. Op de nieuwe digitale manier vergaderen en besluiten nemen mag, maar alleen als de vergaderingen live worden uitgezonden. En dat lukte 1,5 uur lang niet. In plaats van 16.30 uur begon deze bijzondere vergadering pas om 18.00 uur.

Netwerk

Het begin was voor de stadsdichter Renée Luth die net als bij het begin van de vorige raadsvergadering een gedicht voordroeg. Dit keer live, digitaal vanuit huis. Daarna droeg fractievoorzitter van GroenLinks Mirjam Wijnja Isabelle Diks voor als nieuwe wethouder voor haar partij in het college van B&W vanwege het vertrek van wethouder Mattias Gijsbertsen die een andere baan heeft. “Zij is een ervaren bestuurder en politica met een uitgebreid netwerk in Den Haag.”

Nadat plaatsvervangend raadsvoorzitter Berndt Benjamins de vergadering had gesloten, kon de stemming over de beoogd wethouder beginnen. De raadsleden hadden een dag eerder stembriefjes thuisgekregen over de benoeming van de nieuwe wethouder. Ze hadden 1,5 uur om vanuit huis - of van waar ze dan ook maar vergaderden - hun stembriefje naar de stembus op de Rad singel te brengen.

Geheim

Dat moest op deze manier omdat de wet bepaalt dat stemmen over personen – dus ook beoogde wethouders – geheim is. Nadat burgemeester Koen Schuiling de tweede vergadering van de woensdag opende, werd de stemming bekendgemaakt. Van de 44 raadsleden die hadden gestemd, waren 24 voor de benoeming en 20 raadsleden tegen. Daarna installeerde Schuiling Diks als nieuwe wethouder. Diks is ook de locoburgemeester van Groningen. Zij was onder meer Tweede Kamerlid en wethouder in Leeuwarden.

Burgemeester Schuiling zei verheugd te zijn dat Diks het college van B&W komt versterken. “Dit is niet een makkelijke periode. Des te mooier dat u dit wilt doen.” Diks vertelde de raad het een eer en genoegen te vinden wethouder in Groningen worden en om weer bestuurlijk actief te zijn. Zij constateerde dat in deze coronatijd veel mensen in onzekerheid en stress leven. “Ik wil met mijn wethoudersportefeuilles bijdragen aan de verlichting van hun zorgen en problemen.”

Nieuwe raadsgriffier

Hierna werd Josine Spier als nieuwe raadsgriffier geïnstalleerd. Zij geeft leiding aan de griffie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn werk.

Tijdens deze vergadering was er ook gelegenheid voor raadsleden om corona-gerelateerde vragen te stellen aan het college van B&W. In deze coronatijd is het wekelijke vragenuurtje ingevoerd. In de weken van de maandelijkse raadsvergadering gebeurt dat tijdens de raadsvergadering. Wethouder Roeland van der Schaaf beantwoordde vragen over onder meer de overbruggingsregeling voor ondernemers, de inkomens van flexkrachten en oproepkrachten, Veilig Thuis en de thuiszorg en huishoudelijke hulp.

NPG

De raad nam verder besluiten over onder meer de onderdoorgang Paterswoldseweg, de gebiedsontwikkeling van de stadwijk De Held III en een nota over het zogeheten weerstandsvermogen van de gemeente. Verder besprak de raad het Lokaal Programmaplan Nationaal Programma Groningen (NPG). Volgens Van der Schaaf droeg de raad nuttige aanvullingen en aandachtspunten. “Op basis van alle opmerkingen passen we het plan aan.” Het uiteindelijke aangepaste plan komt voor vaststelling nog terug in de gemeenteraad.

Een overzicht van alle besluiten is te vinden in de besluitenlijsten van de formeel twee raadvergaderingen, te vinden bij de agenda van deze vergaderingen. Daar zijn de vergaderingen ook terug te kijken.

Agenda 1e vergadering 22 april (16.30 uur)

Agenda 2e vergadering 22 april (18.30 uur)