Inwoners kunnen zelf onderwerpen op agenda gemeenteraad zetten

raadzaal stadhuis

De Groningse gemeenteraad gaat het anders doen. De vergader- en werkwijze van de 45 raadsleden gaat op de schop. En inwoners kunnen straks zelf ook onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad zetten. Dat heeft de raad woensdag 29 januari besloten.

De raad heeft altijd zelf bepaald waarover er wordt vergaderd. Maar straks kunnen ook inwoners onderwerpen die zij belangrijk vinden op de agenda van de raad zetten. Daar moeten ze dan wel minimaal 50 handtekeningen voor hebben verzameld.

Als die handtekeningen er zijn, komt het onderwerp op de agenda. Dan kunnen de betrokkenen hierover in het openbaar met raadsleden hierover verder praten. Inwoners zijn hiermee niet meer afhankelijk van fracties om onderwerpen op de politieke agenda te zetten.

‘Politieke Woensdag’

Dit agendarecht is één van de veranderingen in de werk- en vergaderwijze van de Groningse gemeenteraad die op 1 mei ingaan. Meer ruimte voor inwoners bij de besluitvorming in de raad is één van de doelen van de vernieuwing. Rond de vergaderingen op de ‘Politieke Woensdag’ kunnen inwoners ook een marktkraam in het stadhuis inrichten om aandacht van raadsleden voor hun onderwerp of organisatie te vragen. Tijdens de verbouwing van het stadhuis is dat dan in de tijdelijke huisvesting aan de Radesingel.

Het nieuwe vergadersysteem van de raad wordt flexibeler met meer ruimte voor het gesprek met inwoners tijdens zogeheten beeldvormende bijeenkomsten. Die hoeven niet per se op het stadhuis plaats te vinden, maar kunnen ook in de wijk of in een dorp zijn. Om te horen wat er in de dorpen en wijken leeft, kunnen er jaarlijks ook ‘raadsgesprekken’ worden georganiseerd.

Spreekrecht

Hoe dan ook krijgt het contact tussen raad en inwoners straks voortdurend aandacht. Nu mogen inwoners tijdens een commissievergadering in maximaal 3 minuten hun mening geven. “Maximaal 3 minuten spreekrecht op een moment dat fracties hun positie al grotendeels hebben bepaald is niet bevorderlijk voor het gevoel serieus genomen te worden”, zo staat het in het voorstel dat de raad woensdag aannam.

In de nieuwe werk- en vergaderwijze verdwijnt de bestaande commissiestructuur van de gemeenteraad. Nu nog zijn er 5 raadscommissies zoals Beheer & Verkeer, Onderwijs & Welzijn en Financiën & Veiligheid. Deze commissies vergaderen 1 keer in de maand. De raadscommissies worden vervangen door de beeldvormende bijeenkomsten - voor bijvoorbeeld het gesprek met inwoners - en meningsvormende bijeenkomsten met steeds 1 onderwerp. Tijdens de meningsvormende sessie gaan de raadsleden met elkaar en het college van B&W in debat.

De begintijd en eindtijd staan van de vergaderingen per onderwerp staan straks vast. Nu moeten inwoners tijdens een commissievergadering maar afwachten wanneer ‘hun’ onderwerp aan de orde komt. Het komt nu zelfs voor dat een onderwerp door te weinig tijd wordt doorgeschoven naar een nieuwe commissievergadering. Straks weet je precies hoe laat ‘jouw’ onderwerp aan de orde komt en hoe lang het duurt (meestal maximaal een uur). Alle vergaderingen op de ‘Politieke Woensdag’ zijn tussen 16.30 en 22.30. Ze kunnen ook gelijktijdig zijn.

Werkbezoeken

Nu zijn de commissievergaderingen na elkaar vanaf 13.00 uur. Bij een vroege vergadering kan het voor inwoners lastig zijn om erbij te zijn of in te spreken. Omdat ze straks pas na 16.30 uur vergaderen, kunnen raadsleden het begin van de dag hun eigen activiteiten plannen of aan werkbezoeken deelnemen.

Het nieuwe vergadermodel met per onderwerp een beeld- en een meningsvormende sessie met daarna besluitvorming in een raadsvergadering geeft moet meer flexibiliteit geven. “Het systeem met vaste commissies werd steeds meer als een keurslijf ervaren”, valt in het voorstel te lezen. De nieuwe werk- men vergaderwijze gaat per 1 mei in.

Raadsvoorstel ‘Naar een nieuwe werk- en vergaderwijze van de gemeenteraad’