INLIA-directeur dankt gemeenteraad voor jarenlange steun

John van Tilborg van INLIA

Inwoners en organisaties mogen aan het begin van een commissievergadering van de gemeenteraad de raadsleden hun mening vertellen over de onderwerpen die op de agenda staan. Vaak is dat omdat ze ergens tegen zijn of hun zorgen willen uiten. Maar woensdag 3 juli begon de vergadering van een raadscommissie over de Gemeenterekening 2018 met een dankwoord aan de gemeenteraad.

Aan het woord was John van Tilborg, directeur van stichting INLIA. Deze organisatie verzorgde de afgelopen jaren de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in de gemeente Groningen. Omdat het Rijk sinds december 2016 dit niet meer betaalde, deed de gemeente Groningen dat. “Toen het Rijk de stekker eruit trok, bleven de gemeente raad en het college erin geloven dat het anders moest en kon”, aldus Van Tilborg.

Bed-Bad-Brood

De gemeenteraad stelde steeds weer geld ter beschikking om via INLIA de dakloze vluchtelingen ‘bed, bad en brood’ te bieden. Inmiddels is er een overeenkomst tussen de Nederlandse gemeenten en het Rijk. De Landelijke Voorziening voor Vreemdelingen (LVV) vervangt de Bed-Bad-Brood-voorziening. En niet meer de gemeenten, zoals Groningen, betalen de opvang, maar het Rijk.

Van Tilborg prees de gemeenteraad voor de jarenlange steun voor de opvang van dakloze vreemdelingen die nergens aan naartoe konden. “Zij zouden anders in de illegaliteit verdwijnen. De gedragen leus van Groningen was: ‘De straat is nimmer onderdeel van de oplossing, maar onderdeel van het probleem.‘ Groningen staat ergens voor, dank je wel.”

Openbare orde

De opvang was volgens hem noodzakelijk vanuit humanitaire overwegingen maar ook vanwege de openbare orde. “Het werd gedragen door de gemeenteraad, het college en de Groningse gemeenschap. Samen hebben we ons ingezet om mensen te begeleiden om terug te keren naar het eigen land of naar een derde land waarin ze werden toegelaten. Of ze werd gelegaliseerd en konden met een verblijfsvergunning blijven. Voor honderden mensen is dat gelukt.”

Van Tilborg benadrukte dat er steeds groot draagvlak in de Groningse bevolking is geweest voor de opvang van dakloze vluchtelingen. “Vele vrijwilligers ondersteunen met het geven van lessen, sportondersteuning en andere activiteiten.” De raadsleden van de commissie kregen als dank voor de steun van de raad versnaperingen die door vluchtelingen in de opvang waren gemaakt. “Dat hebben ze gedaan van de drie tientjes in de week die ze krijgen om van te leven”, zei de INLIA-directeur.

De gemeente heeft meer dan 4 miljoen euro uit eigen zak aan de Bed-Bad-Brood-voorziening betaald. Daarvan krijgt de gemeente 2,1 miljoen van het Rijk terug.

Toespraak van John van Tilborg (INLIA) terugkijken (gelijk aan het begin van de vergadering)