Huisvesting centraal in twee actualiteitendebatten in gemeenteraad

Twee actualiteitendebatten hield de gemeenteraad van Groningen woensdag 13 september. Raadsleden kunnen een actualiteitendebat aanvragen als zij van mening zijn dat de voltallige gemeenteraad urgente onderwerpen moet bespreken die niet kunnen wachten tot de volgende geplande raadsvergadering.

Het eerste ging over de het tekort aan woonruimte voor internationale studenten. In het tweede actualiteitendebat stond de huisvestingssituatie van bewoners in drie straten van de Grunobuurt centraal. Het debat over het tekort aan huisvesting voor internationale studenten was aangevraagd door SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk (SP) en raadslid Herman Ubbens (CDA). Buitenlandse studenten zouden slapen op campings, overvolle hostels of zelfs op straat en op het station omdat er te weinig kamers zijn. Als oplossing is de voormalige noodopvang voor asielzoekers ter beschikking gesteld voor 16 euro per nacht voor een gedeelde kamer.

Imago

Vorig jaar was er bij het begin van het nieuwe studiejaar ook al een tekort aan woonruimte voor buitenlandse studenten. “Ik begrijp niet dat dit weer als een verrassing komt”, aldus Dijk. “Dit is slecht voor het imago van onze stad”, zei Ubbens. “De oorzaak is dat studenten zich laat aanmelden”, aldus raadslid Max Blom (VVD). “Ze komen onvoorbereid naar de stad in de veronderstelling dat er kamers beschikbaar zijn. Dat is niet zo.” Veel fracties vinden dat de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool hun verantwoordelijk moeten nemen bij de huisvesting van buitenlandse studenten.

Noodscenario

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) zei te balen van de situatie. “Slecht voor het imago van Groningen als onderwijsstad en voor de onderwijsinstellingen.” Volgens hem is er een verkeerde inschatting gemaakt. “Er zijn meer studenten naar Groningen gekomen op het laatst. Wat zich extra wreekt is de krappe woningmarkt in Groningen.” Volgens de wethouder is de kans groot dat deze situatie zich volgend jaar opnieuw voordoet. Hij wil dat er dan een noodscenario klaarligt. Verder vindt hij dat de universiteit en de Hanzehogeschool meer kamers moeten inhuren bij de Stichting Studenten Huisvesting (SSH). Ook moeten zij meer investeren in communicatie met de buitenlandse studenten over hoe je in Groningen een kamer vindt. Verder is nieuwbouw belangrijk. En daarbij kunnen de onderwijsinstellingen helpen, vindt Van der Schaaf, bijvoorbeeld met het afgeven van huurgaranties. Hij deed een beroep op de universiteit en de hogeschool hun verantwoordelijkheid te pakken. “Iedereen heeft er belang bij om studenten goede huisvesting te bieden.”

Braak

Het tweede debat ging over huisvesting van bewoners in de Grunobuurt en was aangevraagd door de fractievoorzitters Dijk (SP) en Amrut Sijbolts (Stadspartij). Woningcorporatie Nijestee wil 70 woningen in de Stephensonstraat, Paterswoldseweg en Hoornse Diep slopen. Volgens de aanvragers van het debat is de planning van de sloop en de nieuwbouw en het contact met de bewoners rommelig verlopen. Zij zijn tegen sloop in een stad met een tekort aan sociale woningen als de grond nog twee jaar braakt ligt voordat er nieuwbouw volgt. “Dat zorgt voor persoonlijke en stedelijke problemen”, aldus Dijk. Hij wil dat college helpt bij de huisvesting van de mensen die hun huizen moeten verlaten. Sijbolts vroeg het college te kijken naar het alternatieve plan van bewoners dat aan het begin van het debat door een inspreker was gepresenteerd.

Wijkvernieuwingsplan

De meeste bewoners wonen via Carex, benadrukte wethouder Van der Schaaf. Carex verhuurt woningen tijdelijk. De bewoners wisten dat hun woningen zouden worden gesloopt. “Sloop gaat voor de bouw uit”, aldus de wethouder. Hij zei dat nu niet slopen uitstel van het wijkvernieuwingsplan voor de buurt betekent. Het beeld dat Nijestee rommelig en niet integer heeft gecommuniceerd klopt niet, aldus Van der Schaaf. Hij zegde toe zich in te zetten voor huisvesting van de meest schrijnende gevallen.