Grote zorgen in gemeenteraad over versterkingsoperatie

Actualiteitendebat vertraging

Alle politieke partijen in de gemeenteraad van Groningen maken zich grote zorgen over de versterkingsoperatie in de gemeente Groningen. Woensdag 11 december hield de raad een actualiteitendebat naar aanleiding van de vertraging van de versterking van woningen in Ten Boer.

In Ten Post zouden bewoners rond de Kerst naar wisselwoningen verhuizen, maar ze kregen drie week gelegen een brief van de NCG dat er vertraging is. “Kerst tussen de verhuisdozen”, omschreef Lieke Schoutens (GroenLinks) de situatie in Ten Post. Raadsleden hadden in de krant gelezen over de vertraging en waren daar ontstemd over.

Busjes

Het debat was aangevraagd door SP, CDA, Stadspartij, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en GroenLinks. Maar alle partijen uitten hun zorgen over de vertraging. SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: “Wiebes had 2019 tot het jaar verklaard waarin de busjes zouden gaan rijden, maar de busjes rijden ook volgens de Nationale Ombudsman de andere kant op. Is er nog wel controle en overwicht op de versterkingsoperatie?” Hij wenst een kritischer houding van het college van B&W richting NCG en Rijk.

Had de vertraging niet voorkomen kunnen worden, vroeg Herman Pieter Ubbens (CDA) zich af. Peter Rebergen (ChristenUnie) merkt “boosheid, verdriet, gevoelens van onveiligheid en nog veel meer emoties” onder de inwoners van Ten Post. “Ze lijken nummers te zijn en hebben het gevoel niet gehoord te worden.”

Volgens Tom Rustebiel van D66 lijkt het erop dat de overheid meer bezig is met het optuigen van allerlei organisaties rond de versterking dan dat ze met de inwoners zelf bezig is. PVV-fractievoorzitter Ton van Kesteren zei gemeentelijk geld voor klimaat en duurzaamheid te willen inzetten voor ondersteuning van inwoners die met de versterking te maken krijgen.

Schande

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) vond het feit dat er bitter weinig van de versterking is terecht gekomen  “schande”. “Alle partijen zijn er niet in geslaagd om de versterking op dat tempo te krijgen waarop het nu zou moeten zitten.” Als hoofdoorzaak noemde hij de steeds veranderende kaders vanuit de overheid voor de versterking.

Volgens de wethouder was er rond de zomer al gecommuniceerd over de vertraging in Ten Post met bewonersavonden. ”Dat de kerst niet haalbaar zou zijn.” Dat er pas drie week geleden een officiële brief naar de inwoners ging, vond hij wel erg laat. “Inwoners waren op de hoogte of hadden op de hoogte kunnen zijn.” Hij zei wel dat communicatie met de bewoners meer aandacht behoeft in de versterkingsoperatie. Van der Schaaf zegde de raad toe systematisch “op projectniveau” op de hoogte te houden van vertragingen in het versterkingsproces. Hij vertelde nog tijdens het actualiteitendebat dat er voor 30 woningen uit de zogeheten p50-groep met een hoog risico vertraging is ontstaan bij de versterkingsadviezen.

Geen mooipraterij

Volgens Van der Schaaf is de gemeente Groningen wel degelijk kritisch op de aanpak van het Rijk. “Dat zijn we geweest en dat zullen we blijven.” Hij waarschuwde dat niet kan worden verwacht dat de ”versterkingstrein” in 202 opeens gaat lopen. “Planprocessen kosten tijd. We moeten realistisch blijven. In de overleggen die wij voeren drukken we om tempo te maken en hameren we erop dat naar bewoners een realistisch tijdpad wordt gegeven. Geen mooipraterij. Dit proces van versterking gaat lang duren.”

Dijk van de SP stelde voor dat de gemeenteraad binnenkort naar Ten Post reist om van de inwoners waar ze tegenaanlopen. “We moeten daarheen en horen we hen bezighoudt.” Dit voorstel kreeg steun, onder meer van wethouder Van der Schaaf. “Ik ben daar graag bij.”

Actualiteitendebat terugkijken