Groningse raadsleden lopen zich warm met introductieprogramma

Ambtenaar praat raadsleden Groningen bij tijdens introductieprogramma

Op 2 januari zijn ze geïnstalleerd, de raadsleden van de nieuwe gemeente Groningen. En toen was het stil. Tenminste, zo lijkt het misschien. De eerste raadscommissie is nog niet geweest. Maar achter de schermen loopt de nieuwe raad zich al wel degelijk warm.

De 45 raadsleden, van wie sommigen helemaal nieuw, volgen een intensief introductieprogramma om goed voorbereid te beginnen. Tientallen ambtenaren van verschillende onderdelen van de gemeente leveren een bijdrage aan het door de raadsgriffie georganiseerde programma.

Aardbevingen

Woensdag is traditioneel de raadsdag in Groningen. Dan zijn de commissievergaderingen, de raadsvergaderingen, de werkbezoeken. Dat begint woensdag 30 januari met de eerste raadsvergadering na de installatie van de raadsleden van de nieuwe gemeente Groningen. Het inwerkprogramma van de raadsleden en ook fractie-assistenten en lijstopvolgers is dan nog volop gaande. Een week na de verkiezingen is het introductieprogramma begonnen. Dat duurt tot aan de voorjaarsvakantie. Onderwerpen zijn onder meer de gemeentelijke financiën, integriteit en dossiers als de gaswinning en de aardbevingen, zorg, WMO, sociale zaken, het gebiedsgerichte werken van de gemeenten enzovoort. Ambtenaren praten de raadsleden bij.

Het introductieprogramma uit 20 sessies. Soms 3 op een dag. Soms op het stadhuis of in gemeentelijke kantoren maar ook in de oude gemeentehuizen in Ten Boer of Haren. In de hal van het stadhuis trekt Jim Lo-A-Njoe, kersvers raadslid voor D66, z’n jas aan. In de oude raadzaal heeft hij net de sessie over Wonen meegemaakt. Die ging onder meer over de wijkvernieuwing en de problematiek van jongerenhuisvesting. “Ik probeer als nieuw raadslid bij alle sessies te zijn”, zegt hij. “Soms moet ik kiezen. En dan kies ik sowieso de sessies die gaan over mijn beoogde portefeuilles onderwijs & jeugd en sport. Daarnaast vind ik het belangrijk om los van mijn eigen onderwerpen, ook zoveel mogelijk andere sessies mee te maken omdat alles toch met alles samenhangt en de gemeente steeds integraler werkt.”

Herindeling

Wat hem opvalt? “Dat er heel veel gebeurt in de gemeente Groningen, zeker nu na de herindeling.” Hij ziet de introductie als een zinvolle besteding van zijn woensdagen. “We zijn op 2 januari geïnstalleerd en met de fractie zijn we op de maandagen al flink bezig, maar er is nog geen college en er zijn nog geen raadscommissies op de woensdagen. Ik heb 1,5 dag per week onbetaald verlof genomen bij mijn werkgever, om ruimte te maken voor het raadswerk. Ik wil dus graag aan de slag! Het introductieprogramma is een uitstekende invulling van mijn woensdagen in deze fase. Maar nu moet ik gaan, naar Kardinge, voor de sessie over sport en cultuur.”

Ook Lucy Wobma, nieuw SP-raadslid, probeert zoveel mogelijk bijeenkomsten van het inwerkprogramma bij te wonen. “Het geeft een mooi inkijkje in wat er allemaal op het bordje van de gemeente ligt. En dat is best veel. Dus erg leerzaam. Veel van wat ik hoor, wist ik nog niet. Veel ook wel hoor, omdat ik als burger best goed heb bijgehouden wat er allemaal speelt in de gemeente. Maar hoe het nou zit met de Omgevingswet, dat wist ik bijvoorbeeld niet. Die wet wordt heel belangrijk. Dus wat ik daarover hoorde was erg verhelderend. Ik verdiep me daar nu verder in. Deze wet brengt een vermindering van de invloed van de gemeenteraadsleden met zich mee, dus dat is iets voor raadsleden om daar goed naar te kijken.”

Superzinvol

Tessa Moorlag, nieuw in de raad voor de ChristenUnie, vindt het introductieprogramma “superzinvol”: “Ik leer termen en afkortingen en ontdek veel wat ik nog niet wist over de gemeente. Ik hoor ook veel waarvan ik denk: Daar wil ik meer over weten. En daar lees ik me dan thuis verder over in. In de sessie over wonen kregen we een inkijkje wat er op dat terrein allemaal op de raad afkomt. Het wordt best druk voor ons op dat gebied. Ik vind het leuk om te merken hoe enthousiast ambtenaren in de bijeenkomsten over hun werk vertellen. Ze hebben echt hart voor de zaak. Voor ons raadsleden aardig om te zien welke mensen er zitten achter al die namen op de stukken die wij lezen.”

Het introductieprogramma voor de nieuwe raad is te vinden op deze site.