"GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie vinden elkaar op groen en sociaal"

Debat

“GroenLinks, PvdA, D66 en Christen Unie vormen een goede inhoudelijke en persoonlijke basis voor het vormen van een werkbaar en voortvarend college”, dat concludeert informateur Ineke van Gent. “Een links en groen college die samen aan de slag willen voor een duurzame en sociale gemeente waar het goed toeven is voor dorpelingen en stadjers.”

Van Gent, lid van GroenLinks en burgemeester van Schiermonnikoog, was als informateur gevraagd door GroenLinks. Deze partij werd bij de gemeenteraadsverkiezing op 21 november met 11 zetels de grootste partij in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen. Zij kreeg als opdracht mee de mogelijkheden te onderzoeken voor een stabiele coalitie. Zij heeft met alle politieke partijen gesproken.

Ongeduld

Volgens Van Gent vinden GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie elkaar (bijna) organisch op een groener en socialer programma voor de komende jaren. “Anderzijds lijkt er een goede basis voor een vruchtbare collegiale samenwerking”, schrijft zij in haar verslag Veuroet. "De verwachting is dat partijen voortvarend aan de slag gaan met de formatie en collegevorming waarna zij spoedig kunnen starten met hun werk in de nieuwe gemeente. Van Gent: “Dat is een wens die sterk leeft omdat de nieuwe collegeperiode korter duurt dan gebruikelijk en er positieve ongeduld is om snel zichtbaar aan het werk te gaan voor de inwoners van stad en dorpen.”

Aantal wethouders

Van Gent: “Er is veel te doen in de nieuwe, grotere, gemeente dus is uitbreiding van het aantal wethouders een reële optie, te denken valt aan een uitbreiding naar bijvoorbeeld zeven. De beoogde coalitie wil graag door met wijk- en dorpswethouders die dichtbij de mensen staan. De eerste stap is gezet, de informatieronde is hiermee afgesloten. Ik wens de partijen een inspirerende formatie met ruimte en begrip voor elkaars positie en mooie plannen en beleid voor de nieuwe gemeente. Ik heb er vertrouwen in, ook in een meer divers samengesteld college!”

Woensdag 12 december om 16.00 uur praat de nog te installeren gemeenteraad over het advies van Van Gent, live te volgen op groningen.raadsinformatie.nl/live.

Het volledige advies van informateur Van Gent met alle gespreksverslagen