Goedkope en schone energie voor Groningse minima?

Fractievoorzitter ChristenUnie aan het woord

Gaat de gemeente straks voor Groningse minima collectief energie inkopen? Zodat zij goedkope en schone energie krijgen? Het college van B&W gaat een plan voor gemeentelijke, collectieve energie-inkoop voor inwoners met een minimuminkomen uitwerken.

De meerderheid van de Groningse gemeenteraad heeft woensdag 31 oktober om zo’n onderzoek gevraagd. Het idee was van SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. “Mensen met een laag inkomen kunnen zich aanmelden voor de collectieve inkoop en de gemeente koopt dan de stroom in bij energieleverancier met het schoonste en goedkoopste aanbod”, lichtte Dijk zijn plan toe.

Collectieve inkoop

Bij de bespreking van het nieuwe armoedebeleid diende hij samen met Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren een motie met zijn plan voor collectieve inkoop in. Van de 42 aanwezige raadsleden stemde een meerderheid van 29 raadsleden voor. D66, VVD, 100% Groningen, Stadspartij en PVV stemden tegen.

Alle raadsleden steunden de motie van Dijk en zeven andere partijen om in Groningen het zogeheten ‘Zweedse model’ voor de schuldhulpverlening in te voeren en te testen. “Het Zweedse model zonder deurwaarders, incassobureaus en andere aanverwante instituten zou kunnen zorgen voor een betere en snellere afhandeling van schuldenproblematiek”, aldus de indieners van de motie. Dat moet zorgen voor rust duidelijkheid en een kortere aflossingsperiode voor mensen met schulden.

Generatiearmoede

Het nieuwe armoedebeleid van het college kreeg de steun van alle 12 politieke partijen in de raad. Het doel van het nieuwe beleid: de armoede-overdracht van ouder op kind in Groningen doorbreken. Op een aantal punten bracht de raad wijzigingen in het armoedeplan van het college. Zo is de ‘armoedemissie’ op initiatief van Elisabeth Akkerman (VVD) concreter geworden en moeten in Groningen in 2030 procentueel minder kinderen in armoede wonen in vergelijking met andere gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Nu groeien 1 op de 6 Groningse kinderen op in armoede. “Het doorbreken van structurele generatiearmoede is één van de grootste opgave die wij voor ons zien”, aldus wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks). “We moeten ons nog steeds schamen voor de armoedecijfers in Groningen.”

Deze oktobervergadering van de gemeenteraad was de eerste raadsvergadering die werd voorgezeten door de nieuwe burgemeester Koen Schuiling.

In deze vergadering:

- stemde de raad in met de Kadernota Cultuur 2021-2018 waarmee wordt ingezet op “een toonaangevende en diverse cultuurstad Groningen met kunst en cultuur voor iedereen, een bruisend aanbod en kansen voor talent en vernieuwing”. De raad steunde in meerderheid een motie van SP, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en 100% Groningen om samen met bijvoorbeeld de Voedselbank met een plan te komen om (financiële) drempels voor minima weg te nemen om aan culturele evenementen mee te doen.

- verwierp de raad een motie van oppositiepartijen waarin ongenoegen werd geuit over de gang van zaken rond het Pepergasthuis. De gemeente wil voorkomen dat woningcorporatie Lefier het gasthuis verkoopt. Het college had de raad een voorstel voorgelegd voor een oppervoogd voor het Pepergasthuis, maar dat had niet gemogen. “Kwalijk” noemde CDA-fractievoorzitter René Bolle de gang van zaken. “Onbegrijpelijk en onbestaanbaar dat de raad op het verkeerde been is gezet”, aldus fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij. Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) erkende net als eerder in de raadscommissie dat er een fout is gemaakt en herinnerde de raad eraan dat hij daar zijn excuses voor heeft aangeboden. De gehele oppositie steunde de motie, maar een meerderheid van de raadsleden van de coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie stemde tegen.

- beloofde wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) de raadsleden Rustebiel (D66), Koks (SP) en Ubbens (CDA) te zoeken naar een oplossing voor mensen die slecht ter been zijn en straks te maken krijgen met het fietsparkeerverbod in de omgeving van het Groninger Forum. De oplossing moet ervoor zorgen dat zij hun speciale fiets wel even kunnen parkeren als ze in de binnenstad willen lunchen of een borrel willen drinken. Ook zei Broeksma het idee van PVV-fractievoorzitter Ton van Kesteren te onderzoeken voor een mogelijke fietsparkeervoorziening aan het Kattendiep op de plek van het afgebrande casino.

- en steunde de raad unaniem de motie met ChristenUnie-fractievoorzitter Gerben Brandsema als initiatiefnemer om staatloze inwoners met een verblijfsvergunningen die staan ingeschreven als Nationaliteit Onbekend te helpen. De groep loop tegen allerlei problemen aan bij trouwen, registratie van kinderen, naturaliseren, reizen en werk. Om dat op te lossen moet Nationaliteit Onbekend worden omgezet in Staatloos. Maar dan moeten ze eerst zelf bewijzen dat geen enkel land ter wereld hen erkent. De gemeente gaat nu helpen bij het verzamelen van bewijzen.

Dit is beknopt overzicht van de gang van zaken in de raadsvergadering van 30 oktober 2019. De raad heeft over meer raadsvoorstellen en moties gestemd. Raadpleegt voor een compleet de besluitenlijst en de stemresultaten van deze vergadering.

Agenda en alle stukken (raadsvoorstellen, collegebrieven) van deze raadsvergadering

Uitzending gemist? Raadsvergadering terugkijken kan