Gemeenteraad steekt inwoners hart onder de riem

foto nieuws bericht raad aan inwoners.jpg

De Groningse gemeenteraad steekt alle inwoners van de gemeente huis-aan-huis een hart onder de riem. In een bericht in de huis-aan-huiskranten op woensdag 15 april hebben de 45 raadsleden laten weten dat zij deze zware en onzekere coronatijd aan hen denken. En dat zij hen in deze lastige tijd blijven vertegenwoordigen en voor hun belangen blijven opkomen.

In het bericht benadrukken de raadsleden dat zij ook in deze coronaperiode bereikbaar zijn. De contactgegevens van alle raadsfracties staan vermeld. "We zijn en blijven er voor u en uw belangen en uw vragen en zorgen."

AAN ALLE INWONERS VAN DE GEMEENTE GRONINGEN

Via deze weg sturen wij een bericht van alle politieke partijen uit de Groningse gemeenteraad. Om te laten weten dat wij aan u denken in deze zware en onzekere tijd. En om te laten zien dat wij als politieke partijen in deze lastige tijd u blijven vertegenwoordigen.

Onze gedachten gaan uit naar wie getroffen is door het coronavirus of een dierbare heeft verloren. Aan iedereen die werkt in de zorg of een ander vitaal beroep. We denken ook aan de Groningers, jong en oud, die zorgen hebben over het dagelijkse leven. Mantelzorgers, ondernemers, vrijwilligers, scholieren, zzp'ers, flexkrachten, (alleenstaande) ouders, de kwetsbaren, ouderen, kinderen. Wij hebben een enorme bewondering voor u. Bewondering voor de manier waarop u als inwoners van de gemeente Groningen elkaar weet te vinden. Bewondering voor hoe iedereen zijn of haar bijdrage levert om elkaar door deze moeilijke tijd te helpen.

Het functioneren van de gemeenteraad tijdens de coronacrisis

Behalve de besluiten over de crisis die binnen de Veiligheidsregio genomen worden, zijn er ook andere zaken waarover gesproken moet blijven worden bij het besturen van de gemeente. De gemeenteraad zoekt steeds naar de beste manier om daar op een democratische wijze mee door te kunnen gaan. Net als op heel veel plekken momenteel wordt daarbij ook gebruikgemaakt van digitale middelen. Wanneer en hoe de Groningse gemeenteraad in deze periode vergadert, is te vinden op  deze website van de raad bij de kalender en bij 'De gemeenteraad en corona'.

Inspreken, schriftelijk maar ook live digitaal

Als raad blijven we vergaderen, in commissies en in raadsvergaderingen waarin we besluiten nemen. De eerstvolgende raadsvergadering op 22 april. Als inwoners blijft u uiteraard in de gelegenheid in te spreken om uw mening te geven over bijvoorbeeld gemeentelijke plannen die aan de orde zijn. Dat kan schriftelijk met een mail naar griffie@groningen.nl. De voorzitter leest dan uw inspreekreactie voor. Live digitaal inspreken kan ook. Meer informatie over inspreken, de onderwerpen en de precieze agenda van de raad vindt u hier.

Vragenuurtje

In deze coronatijd hebben we het vragenuurtje ingevoerd. Dat is op woensdag. Dan kunnen raadsleden corona-gerelateerde vragen stellen aan het college van B&W. Maar ook voor vragen over andere actuele onderwerpen is dan ruimte. Het vragenuurtje wordt live via deze website uitgezonden zodat u kunt meekijken. Terugkijken kan ook.

We blijven bereikbaar

De gemeenteraad, de fracties en de gemeenteraadsleden zijn en blijven ook in deze periode bereikbaar via de diverse telefoonnummers en mailadressen, ook te vinden op de site van de gemeenteraad: gemeenteraad.groningen.nl. We zijn en blijven er voor u en uw belangen en uw vragen en zorgen.

We hopen elkaar snel in goede gezondheid weer te kunnen ontmoeten.

De gemeenteraad van Groningen

 

Contactgegevens van de verschillende fracties in de raad vindt u op deze website bij 'Raadsleden'.