Gemeenteraad zorgt voor twee landelijke primeurs voor Groningen

Twee landelijke primeurs voor de gemeente Groningen. Als eerste gemeente kan Groningen publieke ruimtes aanwijzen waar een verbod geldt op hinderlijke (rook)gassen. Daar mag je dan bijvoorbeeld niet roken. En als eerste gemeente voert Groningen een vergunningstelsel voor kamerverhuurders in. Dat betekent dat de gemeente bij misstanden de verhuurvergunning kan afpakken.

De Groningse gemeenteraad heeft woensdag 26 september de voorstellen aangenomen die beide maatregelen mogelijk maken. De gemeente kan voortaan de rookvrije zones rond bijvoorbeeld ziekenhuizen en scholen uitbreiden naar de straat als zij daarom vragen. De maatregel is bedoeld om bezoekers te beschermen tegen sigarettenrook. Maar de gemeente kan de maatregel ook inzetten om andere vormen van hinderlijke rook(gassen), zoals gassen van auto's, motoren of bromfietsen tegen te gaan.

Sigarettenrook

Een grote meerderheid van de raad stemde voor de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) om een verbod op rook(gassen) als sigarettenrook mogelijk te maken. “Het is goed dat bij ingangen van openbare gebouwen het recht op gezonde lucht mogelijk wordt gemaakt”, aldus Benni Leemhuis van GroenLinks. Een aantal partijen benadrukte dat het niet de bedoeling is de hele stad rookvrij te maken. SP en VVD stemden tegen. “Niet te handhaven”, oordeelde VVD-woordvoerder Max Blom. “Een wassen neus, symboolpolitiek.”

Wel unaniem ging de gemeenteraad akkoord met de invoering van die andere landelijke primeur: een vergunningstelsel voor kamerverhuur. Dat betekent dat de gemeente bij slecht verhuurgedrag maatregelen mag nemen als een dwangsom opleggen, bestuursdwang opleggen of – als dat niet helpt - de vergunning. De verhuurder mag dan niet langer verhuren. Een dergelijk vergunningstelsel is nieuw in Nederland. Hiermee is Groningen voorloper op vele andere gemeenten die slecht verhuurgedrag van huisjesmelkers willen aanpakken.

Verhuizen

Dat werd tijd, zei SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. Volgens hem hebben de coalitiepartijen D66, PvdA, GroenLinks en VVD lange tijd huisjesmelkers alle ruimte gegeven. “Het zijn de verhuurders die de publieke druk hebben opgevoerd om dit mogelijk te maken.” Volgens Carlo Schimmel van D66 zorgt de maatregel wel voor een drempel voor huurders, vaak studenten, om te klagen omdat het risico bestaat dat ze moeten verhuizen. Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) benadrukte dat studenten niet het slachtoffer mogen worden van het vergunningstelsel. Hij hoopt op een preventieve werking. Volgens Van der Schaaf zijn er vele mogelijkheden waaronder boetes voordat onttrekking van een vergunning in zicht komt. Als dat het toch wordt, moeten verhuurders voor vervangende woonruimte zorgen of kunnen gemeente of woningcorporaties het beheer van het pand overnemen.

Basisbanen

De raad debatteerde ook over een naar onderzoek basisbanen in Groningen. Daarbij doen mensen werkzaamheden waarvan het nuttig is dat het wordt gedaan, bijvoorbeeld conciërgewerk. En dat voor het minimumloon. De gemeenteraad na de komende verkiezingen op 21 november gaat de keuze maken of de basisbaan wel of niet wordt ingevoerd in de nieuwe gemeente Groningen. Het kan zijn dat mensen met zo’n basisbaan minder geld overhouden dan mensen met een bijstandsuitkering die in aanmerking kunnen komen voor bepaalde toeslagen en kwijtscheldingen. Armoedeval heet dat. De raad nam een motie van SP‘er Rosita van Gijlswijk aan om deze armoedeval te onderzoeken en te kijken hoe de risico’s weggenomen of beperkt kunnen worden.

Ook Oud en Nieuw kwam aan de orde. Het college van B&W denkt aan de uitbreiding van het aantal vuurwerkvrije zones met twee tot drie. In de hoop dat er zo minder vuurwerk wordt afgestoken kwamen GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en Student en Stad met een motie om een centrale vuurwerkshow te onderzoeken. Toen het op stemmen aankwam, staakten de stemmen: 19 raadsleden waren voor, 19 tegen. Fractievoorzitter Arjen Banach van voorstander Student en Stad was afwezig. De motie wordt bij de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht waardoor de kans groot is dat er een meerderheid voor zo’n onderzoek naar een centrale vuurwerkshow komt.

Beoordelingscommissie

De raadsleden bespraken ook de stand van zaken bij de Aanpak Ring Zuid dat kampt met een vertraging van de uitvoering van drie jaar. De raad had veel vragen en zorgen over het project, onder meer over communicatie. “We verliezen grip en control”, aldus fractievoorzitter Amrut Sijbolts van Student en Stad. “De stad moet gissen wat er aan de hand is”, stelde Sebastiaan Ruddijs (PvdA) vast. SP’er Wim Koks kwam met een motie om een beoordelingscommissie in te stellen. Die moet onderzoeken of het hele project technisch wel uitvoerbaar is binnen het budget van 388 miljoen en binnen welke termijn. Die kreeg geen meerderheid. Wethouder Paul de Rook (D66) gelooft in de haalbaarheid van het project. “Het huidige plan staat niet ter discussie.” Hij erkende dat de communicatie effectiever kan.

De raad trok verder 800.000 euro uit voor het verder uitwerken van de plannen voor de verbouwing van het stadhuis op de Grote Markt. De raad heeft eerder al het totale budget voor de verbouwing – officieel het project ‘Revitalisering Stadhuis’ – vastgesteld: 15,53 miljoen euro. Maar B&W hebben laten weten dat dat door prijsstijgingen niet genoeg is voor wat ze met het stadhuis willen. Bijvoorbeeld verhuizing van de raadzaal van de begane grond naar de tweede verdieping onder meer vanwege de ruimte voor de uitbreiding van het aantal raadsleden van 39 naar 45. Een aantal partijen wil geen extra geld uitgeven voor de verbouwing. Een motie van SP, CDA, Stad en Ommeland en Partij voor de Dieren om bij de verder uitwerking van de plannen ook twee scenario’s uit te werken voor het maximaal het ‘oude’ budget van 15,53 miljoen euro haalde het niet. “Goedkoop is duurkoop”, aldus kersvers raadslid voor Student en Stad Wibe Snelting.

Muziekcentrum

En verder schaarde de meerderheid van de raad zich achter de ‘muziekambities’ van het college voor behoud van de top 5 positie van Groningen als cultuurstad met een nieuw muziekcentrum met tenminste 3 zalen: een grote popzaal, een klassieke zaal en een kleine zaal. Voor de plek van dit centrum worden nu onderzocht: 2 plaatsen in het stationsgebied, de Vrydemalaan en de huidige plek van De Oosterpoort aan de Trompsingel. Een voorstel van SP, Stad en Ommeland, 100% Groningen en Partij voor de Dieren om ook een scenario uit te werken zonder aparte popzaal haalde geen meerderheid.

Tijdens deze raadsvergadering werd afscheid genomen van de eerste kinderburgemeester van Groningen Javano en de loco-kinderburgemeester Rosalyn. Jouayria (11 jaar) werd geïnstalleerd als de nieuwe kinderburgemeester. Amy (9 jaar) is de nieuwe loco.

De besluiten over alle moties, amendementen en raadsvoorstellen zijn terug te vinden in de officiële besluitenlijst. Hoe alle raadsleden precies hebben gestemd, staat in de stemresultaten. De precieze raadsvoorstellen en collegebrieven zijn te lezen bij de agenda van deze vergadering.

Raadsvergadering terugkijken