Gemeenteraad voor camera’s in Stadsbalkon, invalidenwc’s en rodelbaan

Gaat het allemaal echt gebeuren? Een rodelbaan op de Kardingebult? Camera’s in het Stadsbalkon tegen fietsendiefstal? Meer toiletten in de binnenstad voor invaliden? En een lik opvallende rode verf op de blindengeleidestroken waar fietsers vaak de doorgang voor blinden versperren?

Wel als het aan de raadsleden ligt die deze plannen tijdens de tweede Open Raad van de gemeenteraad op zaterdag 4 november hebben geadopteerd. ‘Kom met mooie plannen voor je eigen straat, buurt of de hele stad naar de Open Raad.’ Zo had de gemeenteraad Stadjers voor de Open Raad in het stadhuis uitgenodigd. Meer dan 35 inwoners meldden plannen aan. Daarvan mochten 11 hun idee ook echt presenteren in de Open Raad. Bij een meerderheid van stemmen konden voorstemmers de plannen adopteren. En adoptie betekent dat de raadsleden hun best doen mee te denken en te helpen de plannen ook echt te realiseren.

Volle raadzaal bij Open RaadVoice of Holland

“Een soort Voice of Holland”, omschreef raadslid Glimina Chakor (GroenLinks) de Open Raad. Zij organiseerde met de raadsleden Diederik van der Meide (PvdA) en Arjen Banach (Student en Stad)deze bijzondere bijeenkomst van de gemeenteraad. “Bij de Voice gaat het om mooie stemmen, bij de Open Raad om mooie ideeën.” De meer dan 20 ideeën die afvielen voor de Open Raad waren niet slecht, benadrukte raadslid Banach bij de opening in een bomvolle raadzaal. “Maar minder geschikt voor de Open Raad. We kijken hoe we die op een andere manier nog een podium kunnen geven.” De afgevallen plannen worden in ieder geval nog onder de aandacht van de raadsleden gebracht.

Primeur

Tijdens de opening was de primeur van de website met alle openbare speel- en sportplekken in de stad, een idee uit de eerste Open Raad van een jaar geleden. Toen waren de raadsleden Berndt Benjamins (D66) en Simone Brouwer (PvdA) de adoptanten. “Het heeft lang geduurd”, vertelde initiatiefneemster Liesbeth Weusten. “Maar het resultaat mag er zijn.”

Initiatiefnemer Roel Kuper met de rodelbaan. Groningen doofvriendelijker

Met burgemeester Peter den Oudsten als Open Raad-voorzitter en tv-anchorman Bram Douwes als presentator voor de vrolijke noot vertelden de 11 Stadjers over hun plannen. Uiteindelijk kregen 7 Stadjers de raad mee en werden hun plannen geadopteerd. Zo proberen Jasper Honkoop (VVD) en Jochem Atema (lijstopvolger Stadspartij) het idee van de rodelbaan in Groningen verder te helpen. En ontfermen René Bolle (CDA) en Petra Brouwer (GroenLinks)  zich over het plan voor meer wc’s voor invaliden in de binnenstad. Ook burgemeester Den Oudsten wierp zich op als adoptant. Hij gaat samen met Wieke Paulusma (D66) verder meedenken om Groningen doofvriendelijker te maken.

Raadsleden stellen plannenmakers Open Raad vragen. Autistische jongeren

Onder meer de plannen voor een ontmoetingsplaats voor autistische jongeren, barrières op het trottoir tegen fietsers op de stoep en wijkinformatieschermen in alle Groningse wijken kregen geen meerderheid. Maar dat is niet per se “helaas pindakaas”. De achterliggende problematiek wordt door een groot deel van de gemeenteraad ook wel gezien, zei burgemeester Den Oudsten. Hij raadde de plannenmakers aan toch nog eens met raadsleden contact te zoeken om te kijken of er niet een andere manier is om er toch iets mee te doen. “Dat kan door slim op de website kijken wie toch groen heeft gestemd”, vulde raadslid Van der Meide aan.

Op de website van de gemeenteraad (Open Raad) komt binnenkort een overzicht van de plannen die niet in de Open Raad aan de orde kwamen.

Overzicht van de plannen die een meerderheid kregen met de namen van de adoptanten (inclusief de plannen die geen meerderheid kregen)

De Open Raad terugkijken met Uitzending Gemist

Film Open Raad 2017