Gemeenteraad nieuwe gemeente Groningen geïnstalleerd

Installatie nieuwe gemeenteraad 2019

De gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen is woensdag 2 januari 2019 geïnstalleerd. Deze gemeente is ontstaan door de herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.

In de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen zitten 45 raadsleden. Dat zijn er 6 meer dan in de raad van de oude gemeente Groningen. In de nieuwe raad zitten 23 nieuwkomers die niet eerder in de Groningse raad zaten. Drie daarvan komen uit de raad van Haren, één raadslid zat in de raad van Ten Boer.

Burgemeester Peter den Oudsten zei dat de nieuwe gemeente er klaar voor is. “Ik heb me ervan vergewist dat er in de dienstverlening geen onderbrekingen zijn.” Dan gaat het bijvoorbeeld om paspoorten, rijbewijzen en aangiftes van geboorten. “Zijn de inwoners en verenigingen goed geïnformeerd? Zijn de gebiedsteams op orde? Het antwoord is dat het uitstekend georganiseerd is.” Den Oudsten sluit niet uit dat er toch een klacht kan komen. “Maar er is buitengewoon hard gewerkt om de basale dienstverlening op orde te brengen. Als we het zo goed blijven doen, denken de inwoners over een paar maanden: ‘We hebben een nieuwe gemeente, maar we hebben er tot nu toe niks van gemerkt.’”

Grote vraagstukken

De burgemeester wees de raadsleden erop dat deze raadsperiode relatief kort is. De herindelingsverkiezingen op 21 november waren meer dan een half jaar later dan de reguliere gemeenteraadsverkiezingen in maart. De volgende gemeenteraadsverkiezingen in Groningen zijn dus eerder dan pas over vier jaar. “Er moet snel gewerkt worden”, zei Den Oudsten. “Dat geldt voor de collegevorming en voor het inwerken van de raad. Er liggen grote vraagstukken.”

Papier

Hij riep de raadsleden op vooral met de inwoners van de gemeente te praten. “Wij produceren zoveel papier dat u 7 dagen per week 24 uur per dag kunt vullen met lezen van stukken. Ik wil voorkomen dat u dat doet en na 3,5 jaar denkt: ‘Heb ik wel een burger gezien?’ U bent volksvertegenwoordiger en het helpt enorm als u die volksvertegenwoordigende taak serieus uitoefent, dat u veel met de burgers praat en de geluiden van de werkvloer van de samenleving hier in de raadzaal binnenbrengt en die in uw standpunten verankert. Het is belangrijk dat wij proberen onze bewoners zo veel mogelijk met ons democratisch bestel te verbinden. Het is heel belangrijk dat u daarin een goede rol speelt.”

Formatie

Na de installatie van de gemeenteraad werden er vier wethouders benoemd: Paul de Rook (D66), Roeland van der Schaaf (PvdA), Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) en Joost van Keulen (VVD). Zij waren tot afgelopen 1 januari wethouders in de oude gemeente Groningen. Vanaf dat moment was Peter den Oudsten, waarnemend burgemeester van Groningen, in z’n eentje het college van burgemeester en wethouders van Groningen. Zolang de formatie van het college van de nieuwe gemeente Groningen nog niet is afgerond krijgt hij nu gezelschap van De Rook, Van der Schaaf, Gijsbertsen en Van Keulen.

Het college handelt alleen noodzakelijke zaken af en voert geen nieuw beleid uit. Wanneer de formatie is afgerond, doen de wethouders afstand van het wethouderschap als zij niet behoren tot het nieuwe college. Onder leiding van Mattias Gijsbertsen onderhandelen de politieke partijen GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie over een nieuw coalitieakkoord voor een nieuw college van B&W.

Jaarwisseling

Na afloop van de installatie van de raad was er nog een bijeenkomst in het Grand Theatre waar organisaties uit Groningen met de Groningse gemeenteraad konden kennismaken. Daar gaf burgemeester Den Oudsten een nieuwjaarsrede waarin hij bekend maakte dat het inwonertal van de nieuwe gemeente 231.618 is. In zijn toesprak ging hij onder meer in op de herindeling, de overlast in Paddepoel en Hoogkerk in aanloop naar de jaarwisseling, de aardbevingsproblematiek en de economische ontwikkeling. De volgende gemeenteraad is op woensdag 30 januari.

Installatie gemeenteraad terugkijken