Gemeenteraad handelt langlopende dossiers Haren af

Burgemeester Peter den Oudsten

De Groningse gemeenteraad heeft woensdag 25 september besluiten genomen in twee langlopende dossiers uit Haren. Ten eerste zijn er besluiten genomen over de toekomst van het Raadshuisplein. Op de plek van het oude gemeentehuis op het plein komt een groot beeldbepalend gebouw met winkels, horeca en appartementen.

En verder heeft de raad een besluit genomen over de huisvesting van de Harense basisscholen Brinkschool en de Peter Petersenschool. De Brinkschool verhuist naar de Rummerinkhof waar de Peter Petersenschool al zit. Die laatste school wordt uitgebreid. Beide dossiers hebben de gemoederen in Haren lange tijd beziggehouden.

Winkelruimte

Met de besluiten van de Groningse raad over het Raadhuisplein komt een einde aan zeven jaar discussie in Haren. De aanpak van het Raadhuisplein moet een nieuwe impuls geven en de winkelstructuur versterken. “Haren verdient een levendig centrum”, zei GroenLinks-raadslid Hans Sietsma. “Niets doen is geen optie.” Zorgen zijn er wel. “Een nieuw gebouw met nog meer winkelruimte nu er al enorm veel leegstand is, klinkt een beetje dom”, vond Geeske de Vries (VVD).

Enkele oppositiepartijen vrezen verder dat door het verminderd aantal parkeerplaatsen de parkeerproblematiek bij het plein verergert. Wethouder Roeland van de Schaaf (PvdA) zei met de ondernemers te gaan kijken of er vanwege het verminderd aantal parkeerplaatsen maatregelen nodig zijn. Hij noemde de leegstand in Haren zorgwekkend. “Maar het helpt niet dit plan uit te stellen.”

Parkeerplaatsen

De raad steunde in meerderheid ook de oplossing van het college van B&W voor de huisvestingsproblematiek van de Brinkschool en de Peter Petersenschool in Haren. Talloze locaties in Haren heeft het college bekeken, rekening houdend met ook stedenbouw, verkeer en groen. Uiteindelijk kwam er een raadsvoorstel uit de bus met verhuizing van de Brinkschool naar de Rummerinkhof en uitbreiding van de Peter Petersenschool die al in die straat huist. Bij de Peter Petersenschool komt een parkeerplaats voor zo’n 80 auto’s. Een bijzonder groot aantal, vindt Jim Lo-A-Njoe (D66). Zijn motie om verder in te zetten op minder parkeerplaatsen en ouders te stimuleren hun kinderen te voet of met de fiets te brengen, kreeg steun van een grote meerderheid.

Verkeersveiligheid

Een aantal fracties blijft zorgen houden over de verkeersveiligheid rond de scholen. Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) zei dat het ook best spannend is.  “Maar het past. Dit is op dit moment het beste plan.” De raad nam een motie van Herman Pieter Ubbens (CDA) aan om na afronding van de nieuwbouw de verkeerssituatie goed te volgen en te bespreken met betrokkenen. Verder onderzoekt het college op verzoek van alle fracties - met Jasper Boter (VVD) als initiatiefnemer - of de geplande gymzaal ook geschikt kan worden gemaakt voor zaalsportverenigingen.

De raadsvergadering, de laatste met vertrekkend burgemeester Peter den Oudsten als voorzitter, begon met een zogeheten interpellatiedebat over de betrokkenheid van Shell bij een onderzoek naar de toekomst van Noord-Nederland. Een interpellatiedebat is een spoeddebat over een actueel onderwerp dat in eerste instantie niet op de agenda stond. De fracties van SP, Partij voor de Dieren en de Stadspartij wilden dit interpellatiedebat. Zij hekelen het feit dat de Shell het nadenken over toekomstscenario’s financiert.

Uitholling

“Met Shell samenwerken in een onderzoek over de toekomst van Groningen is als een pyromaan om advies vragen hoe de brand te blussen die hij net in de fik heeft gezet”, aldus SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. “Een belangrijke rol voor Shell niets minder dan acceptatie van uitholling van de democratie”, aldus Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren. En de andere initiatiefnemer van dit debat, fractievoorzitter Amrut Sijbolts: “Dit mag niet zonder toestemming van de raad.”

Maar de meeste fracties vonden het prima. “Zolang wij onze eigen toekomst bepalen en Shell niet bepaalt maar betaalt”, aldus PvdA-fractievoorzitter Julian Bushoff. “Besluiten komen altijd nog langs de raad”, zei Elisabeth Akkerman (VVD). “Shell is juist een partij met kennis en kunde waar wij nog wat aan kunnen hebben.” Wethouder Van der Schaaf benadrukte dat de Shell slechts financier is en het onderzoek niet aanstuurt en ook niet de uitkomsten domineert. “Shell bepaalt niet wat eruit komt.” Volgens de wethouder kan dit onderzoek aanvullend zijn op het NPG, Nationaal Programma Groningen.

Pepergasthuis

Na het debat over Shell wilde tijdens het agendapunt ‘rondvragen’ een aantal fracties opheldering over de kwestie rond het Pepergasthuis. In een raadsvoorstel had het college de raad gevraagd om een voogd te benoemen om te voorkomen dat woningcorporatie Lefier het monumentale 600 jaar oude hofje in de binnenstad verkoopt. Het aanstellen van zo’n voogd zou mogen volgens een verordening uit 1870, dacht het college. Maar na speurwerk van een journalist is gebleken dat die verordening in 1989 door de Groningse gemeenteraad is ingetrokken. Wethouder Van der Schaaf betreurt de gang van zaken. Deze kwestie komt 2 oktober in de raadscommissie Ruimte en Wonen uitgebreid aan de orde. Van der Schaaf: “Onze inzet is alles uit de kast te halen om verkoop van het Pepergasthuis te voorkomen.”

Ja-ja-sticker

Een andere rondvraag ging over de ja-ja-sticker op de brievenbus. Het gerechtshof oordeelde deze week dat de gemeente Amsterdam het recht heeft om de ja-ja-sticker in te voeren om ongewenste reclame tegen te gaan. Als je als inwoners niet zo’n sticker op de brievenbus plakt, krijg je geen folders. Het idee erachter is papierbesparing. Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, vroeg het college van B&W: “Wanneer kunnen wij die sticker in Groningen verwachten?” Niet voor 2021, bleek uit het antwoord van wethouder Glimina Chakor (GroenLinks). “Geef ons even tijd, 2020 is voor Groningen te vroeg.” Ze zei “ontzettend optimistisch en positief” te zijn als het gaat om de invoering van deze sticker in Groningen.

Aardgasvrije wijken

Verder heeft op 1 stem na de raad ingestemd met de strategie en aanpak van B&W om tot aardgasvrije wijken en dorpen in Groningen te komen. Onder anderen Daan Brandenbarg (SP) vrezen energiearmoede. “Het risico van groeiende ongelijkheid ligt ook in Groningen op de loer.” Hij hield een pleidooi voor een gemeentelijk energiebedrijf met “rode stroom”. Dit plan kreeg alleen nog de steun van de Partij voor Dieren en de Stadspartij. Als enig raadslid stemde Ton van Kesteren van de PVV tegen het voorstel van het college met de plannen om tot aardgasvrije wijken te komen. “Van het gas af staat ver af van de meeste inwoners van deze gemeente”, zei hij. Met het oog op de miljoenenbezuinigingen vroeg hij het college z’n energieambities te temperen. Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) benadrukte juist de noodzaak om van het gas af te gaan.

Dit is geen omvattend verslag van de raadsvergadering. Niet alle agendapunten komen hier aan bod. Voor een volledig beeld van deze vergadering:

Raadsvergadering terugkijken

Agenda en stukken van deze vergadering

Officiële besluitenlijst

Stemresultaten