Gemeenteraad: Geen excuses gemeente ‘Barkmolenstraat’

gemeenteraad

De gemeente hoeft geen excuses te maken voor de gang van zaken bij de opvang van 26 ex-verslaafden in een pand aan de Barkmolenstraat in de wijk De Meeuwen. Dat vindt de meerderheid van de gemeenteraad.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op woensdag 17 april dienden VVD, PVV en Partij voor de Dieren een motie in die om excuses vraagt voor het niet direct correct volgen van de zogeheten Leidraad. Deze leidraad ‘Realiseren voorzieningen voor kwetsbare groepen’ beschrijft de stappen die gevolgd moeten worden door de gemeente, de buurt, woningbouwcorporatie en de initiatiefnemer, in dit geval Verslavingszorg Noord-Nederland.

“De leidraad is niet gevolgd”, aldus fractievoorzitter van Stad en Ommeland Amrut Sijbolts. “Dat is een pijnlijke constatering. Er is geen open overleg met bewoners geweest.” Jasper Boter (VVD): “Je moet een gedragen plan hebben en dat is hier niet.”

Valse start

Alleen SP, PVV, VVD, Partij voor de Dieren, 100% Groningen en Stad en Ommeland (een minderheid van 16 stemmen) steunde de motie voor excuses. De andere partijen vonden dat de gemeente na een valse start de juiste dingen heeft gedaan. Er is een valse start geweest waar iedereen van baalt, aldus Femke Folkerts van GroenLinks. “De gemeente heeft toen aan de rem getrokken en het proces ging opnieuw van start.”

Een motie om niet 26 maar 10 ex-verslaafden te huisvesten, haalde het ook niet. Wel zegde wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) toe bij VNN – dat met omwonenden overlegt – het idee van een ‘ingroeimodel’ (niet in één keer 26 mensen huisvesten, maar langzaam het aantal vermeerderen) onder de aandacht te brengen. “Maar afdwingen kunnen we niet, want de vergunning voor 26 is verleed.”

Gemeentelijke regie

Volgens de wethouder is de Leidraad gevolgd. “Er zijn bijeenkomsten geweest, georganiseerd door VNN en Lefier, waarvoor wij zijn uitgenodigd en waarbij wij zijn geweest. En toen hebben wij direct de conclusie getrokken: De wijze waarop hier wordt gewerkt is niet goed. Wij zagen: Dit is zo ingrijpend, dit vraagt om gemeentelijke regie, conform de leidraad. En die leidraad is nog steeds aan de orde.”

De gemeenteraad besprak op initiatief van de SP ook de rol van Shell bij de energietransitie in Groningen. Volgens fractievoorzitter Jimmy Dijk mag Shell helemaal geen rol spelen. Verder vroeg hij om informatie over gesprekken die de burgemeester voert met Shell. Burgemeester zei dat grote partijen met veel geld moeten investeren in de regio, maar dat ‘Groningen’ niet afhankelijk moet worden van dit soort partijen. Hij zegde toe regelmatig te zullen terugkoppelen uit zijn gesprekken met Shell.

Gasdossier

Ook het Nationaal Programma Groningen kwam aan de orde. Volgens dit NPG krijgt de regio 1,5 miljard euro voor een nieuw toekomstperspectief. De raad nam een motie van PvdA en GroenLinks aan die het college van B&W oproept de inwoners van de gemeente te betrekken bij de planvorming en uitvoering van het NPG. “Deze motie helpt ons en is een steun in de rug”, aldus burgemeester Den Oudsten. “Het moet een programma zijn waarvan inwoners zeggen: ‘Dit is ons programma’. Dat is lastig genoeg omdat het vertrouwen van bewoners in het gasdossier laag is.”

Ook aan de orde was de besteding van de zogeheten Regenbooggelden. Dit geld is bedoeld voor het emancipatiebeleid voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (lhbti). De gemeente trekt hier zelf 30.000 euro per jaar voor uit en mag van de rijksoverheid nog eens extra 20.000 euro besteden. Hiermee wil Groningen extra aandacht besteden aan onder meer veiligheid en het thema ‘verbinden’.

Schorsing

Zo komt er een applicatie waarmee slachtoffers van discriminatie en geweld snel en laagdrempelig een melding kunnen doen. Verder komt er in samenwerking met de nachtburgemeester een campagne voor jongeren. Tijdens de woordvoering van PVV-fractievoorzitter Ton van Kesteren op dit agendapunt schorste de burgemeester de vergadering. Na de schorsing hervatte de PVV-fractievoorzitter zijn woordvoering.

Dit is een beknopt verslag waarin niet alle agendapunten aan de orde zijn gekomen. Voor een completer beeld zijn de officiële besluitenlijst – met onder meer alle toezeggingen van het college - en de stemresultaten te raadplegen en voor alle stukken de agenda.

Raadsvergadering terugkijken