Gemeenteraad betreurt noodgedwongen afgelasten bijeenkomst versterking

afgelaste bijeenkomst raad in Ten Boer

De Groningse gemeenteraad heeft donderdagavond een bijeenkomst in Ten Boer met bewoners over de versterking ter plekke moeten afblazen.

Omdat er meer dan 100 mensen aanwezig waren moesten de bewoners onverrichter zake weer naar huis. De raad wil graag opnieuw in gesprek met de inwoners, op welke manier dan ook, rekening houdend met de ontwikkelingen rond het coronavirus.

Meer dan 100 mensen kwamen op de uitnodiging van de raad af. Volgens de nieuwe anti-coronamaatregelen van het kabinet is de bijeenkomst toen afgelast. De raad had op de bijeenkomst met de inwoners in gesprek willen gaan over het nieuwe Lokaal Plan van Aanpak Versterking om hun zorgen en opmerkingen mee te nemen in de beraadslagingen. Het versterkingsplan moet de raad vaststellen. De raad wilde op die bijeenkomst voor de inwoners van de oude gemeente Ten Boer ook hun ervaringen met de versterkingsoperatie tot nu toe horen.

Donderdagmiddag, kort voor het begin van de bijeenkomst, maakte het kabinet de extra maatregelen tegen het coronavirus bekend. De bijeenkomst ging door, maar werd ter plekke afgelast toen bleek dat er meer dan 100 personen op af waren gekomen. Afgelasten was op dat moment de enige keuze. De gemeenteraad wil heel graag de wensen, ideeën en ervaringen over de versterking horen. Maar uiteraard worden de richtlijnen tegen de verspreiding van het coronavirus gevolgd. De raadsleden betreuren het dat inwoners voor niets naar de bijeenkomst zijn gekomen en dat het gesprek met de inwoner over de versterkingsplannen en hun ervaringen met de versterkingsoperatie niet heeft plaatsgevonden. De raadsleden willen als volksvertegenwoordigers voor de belangen van de inwoners opkomen.

Het gesprek over de versterking wil de raad daarom alsnog houden – op wat voor manier dan ook - rekening houdend met de ontwikkelingen rond het coronavirus. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om een besluit over het Plan van Aanpak Versterking te nemen voordat de raad opnieuw de kans heeft gehad met inwoners van de oude gemeente Ten Boer over de versterking te praten.