Geen vergadering gemeenteraad 25 maart

raadzaal leeg

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben ook gevolgen voor de gemeenteraad van Groningen.

Het presidium van de gemeenteraad, het overleg van alle fractievoorzitters onder voorzitterschap van de burgemeester, heeft besloten om de raadsvergadering van 25 maart 2020 te laten vervallen. Nagedacht wordt hoe het besluitvormingsproces de komende tijd vorm te geven. In de loop van week 13 komen hier verdere mededelingen over. Eerder werd al besloten dat de commissievergaderingen van de raad op 18 maart niet door zouden gaan.