Raad verdeeld over kraak pand Akerkstraat

kraakpand Akerkstraat

“De krakers hebben hun punt gemaakt. Ik roep de krakers op weg te gaan.” Deze oproep deed burgemeester Koen Schuiling woensdag 2 oktober tijdens het actualiteitendebat van de Groningse gemeenteraad over het gekraakte pand aan de Akerkstraat. De ochtend na het debat, donderdag 3 oktober, heeft de politie het pand ontruimd. Daarbij zijn elf personen aangehouden.

De raad voerde dit zogeheten actualiteitendebat op initiatief van de fracties van VVD, CDA en Stadspartij. Met zo’n spoeddebat kunnen politieke partijen in de Groningse gemeenteraad actuele kwestie aan de orde stellen. Nu ging het over het pand aan de Akerstraat dat zondag 29 september werd gekraakt.

Het debat begon met één van de krakers als inspreker. Hij stelde dat de noodopvang voor studenten in Groningen eind deze maand ophoudt en dat er dan niet genoeg huizen voor met name internationale studenten zijn. “Zonder adres kun je geen BSN-nummer krijgen, geen bankrekening en geen baan.” Bovendien zou het pand aan Akerkstraat al twaalf jaar leegstaan en zou er niets mee gebeuren.

Diefstal

“Blijf met je handen van andermans spullen af”, zei VVD-fractievoorzitter Ietje Jacobs, die stelde dat de eigenaar wel degelijk actief is in het pand. “Het eigendom moet teruggegeven worden.” CDA-fractievoorzitter René Bolle vroeg zich waarom er nog gekraakt wordt terwijl zondag al het bevel tot ontruiming was gegeven. En de andere initiatiefnemer van dit debat fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij: “Illegaal binnentreden van andermans eigendommen is gelijk aan diefstal en is niet goed te praten.”

Sit-in

Ook andere fracties waren ontstemd over de kraak en wezen erop dat volgens een wet uit 2010 kraken illegaal is. “Deze kwajongens en kwameisjes lappen de wet aan hun laars”, aldus PVV-fractievoorzitter Ton van Kesteren. Volgens Julian Bushoff, PvdA-fractievoorzitter, hadden de studenten beter in Den Haag met een sit-in kunnen protesteren om meer geld los te krijgen voor woningbouw. Fractievoorzitter Gerben Brandsema van de ChristenUnie probeerde de problematiek van studentenhuisvesting te relativeren. “De meerderheid van de krakersgroep bestaat niet studenten.” En volgens Tom Rustebiel van D66 zijn illegale acties als kraken niet goed voor het draagvlak voor internationale studenten.

Angst

Andere partijen konden begrip opbrengen. Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Mirjam Wijnja heeft de driehoek van politie, officier van Justitie en locoburgemeester zorgvuldig opgetreden. Haar fractie is tegen het verbod op kraken. “Handhaving heeft bij ons lage prioritering.” Volgen haar is het zinnig dat huiseigenaren van lege panden worden gestimuleerd “iets zinnigs met hun leegstaande panden te doen om bijvoorbeeld verkrotting tegen te gaan. Marten Duit, fractievoorzitter van Student en Stad, zei dat er moet worden geluisterd naar de krakers. “Hun drijfveren zijn angst en uitzichtloosheid. Ze willen zekerheid over de noodopvang.” Hij wil dat de noodopvang voor studenten niet dichtgaat zolang er nog studenten wonen.

Volgens SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk is de woningnood in Groningen veel breder dan alleen de nood onder studenten. Hij waarschuwde de studenten zich niet in te laten met “mensen die het geweld niet schuwen”. Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren sprak van een wanhoopsdaad van de studenten. Hij hekelde het “agressieve wervingsbeleid” van de universiteit waardoor er te veel internationale studenten naar Groningen komen voor te weinig en te dure huisvesting.

Veiligheid

Burgemeester Koen Schuiling zei dat het met de veiligheid van de politie en de krakers te maken had dat het zondag niet tot actie kwam, ondanks het bevel om te vertrekken. “Veiligheid is ook bij de vervolgstappen de insteek”, aldus Schuiling. “En dat vergt voorbereiding.” Hij deed tijdens het debat de oproep aan de krakers om te vertrekken. Punt gemaakt, het staat op de agenda. “De krakers hebben voldoende oor gehad bij het gemeentebestuur. Ze hebben gehoord hoe zorgvuldig er is gediscussieerd.”

Volgens woonwethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) zijn er in de Groningse noodopvang van 300 plekken nu al veel plekken leeg omdat studenten inmiddels woonruimte hebben gevonden. “Er zijn plekken beschikbaar.” Daar kunnen ze zich volgens hem gewoon bij de gemeente inschrijven. Het is nodig om wel een deadline aan de noodopvang te stellen, zei Van der  Schaaf, omdat studenten soms enige druk nodig hebben. “In oktober en november is het makkelijker kamers te vinden. Ik heb de overtuiging dat het de komende weken beter wordt.” De gemeente doet volgens hem al veel om het tekort aan studentenhuisvesting tegen te gaan. “Als er één stad is die bouwt, is het Groningen wel.”

Actualiteitendebat terugkijken