Afscheid van raadsleden tijdens laatste raadsvergadering

Bloemen raadsvergadering

Negentien raadsleden namen woensdag 19 december afscheid tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad van de huidige gemeente Groningen. Twintig raadsleden keren terug in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen die woensdag 2 januari wordt geïnstalleerd.

Burgemeester Peter den Oudsten maakte aan het begin van de vergadering bekend dat vier van de huidige vijf Groningse wethouders vanaf het nieuwe jaar tijdelijk aanblijven totdat het nieuwe college van burgemeester en wethouders (B&W) er is. Dat zijn Paul de Rook (D66), Roeland van der Schaaf (PvdA), Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) en Joost van Keulen (VVD). Zonder dit tijdelijke college zou burgemeester Den Oudsten in z’n eentje het college van de nieuwe gemeente zijn. Dat is hij alleen op 1 januari.

afscheid gemeenteraad GroningenLopende zaken

De Rook, Van der Schaaf, Gijsbertsen en Van Keulen worden in de raadsvergadering op 2 januari als tijdelijke wethouders benoemd. Zij blijven hun werk als wethouder in de nieuwe gemeente Groningen doen totdat er een nieuw college is. Zij zullen zich bezighouden met het afhandelen van lopende zaken en niet met nieuw beleid. Onder leiding van Mattias Gijsbertsen onderhandelen de politieke partijen GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie over een nieuw coalitieakkoord.

Burgemeester Den Oudsten bedankte alle gemeenteraadsleden voor hun werk de afgelopen 4,5 jaar. “Niet alles is opgelost”, zei hij. “Maar het gaat goed met de stad. En daar hebt u als collectief een bijdrage aan geleverd. U heeft er hard voor gewerkt. Iedereen houdt van Groningen en daar heeft u aan bijgedragen.”

Ontevreden

De burgemeester refereerde aan de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezing op 21 november. Die was 44 procent, meer kiesgerechtigden hebben niet dan wel gestemd. “Dat percentage zijn we niet gewend, het is buitengewoon laag en daar zijn we ontevreden over.” Hij kondigde aan dat de raad gaat praten over de verminderde interesse in de politiek. ”Om te kijken of wij dat schip nog een beetje kunnen keren. We gaan kijken of we de samenleving beter in stelling kunnen brengen, beter kunnen betrekken en meer invloed kunnen geven op het gemeentelijke beleid. Als we de neergang in de interesse in de lokale politiek willen keren, lijkt mij dat een uitstekend voornemen en dat is ook hard nodig.”

afscheid van de raadsnestor Rosita van GijlswijkDen Oudsten ging ook in op de tijd die raadsleden aan het raadswerk besteden. Uit onderzoek blijkt dat dat gemiddeld 16 uur per week is. “Voor velen van u is dat meer denk ik. Zestien uur is al veel, voor iets wat je erbij doet.” Den Oudsten vindt het op zich goed dat raadsleden met bijvoorbeeld een baan met één been in de samenleving staan en daarnaast raadslid zijn. “Ondertussen zien wij ook steeds meer dat dat onder druk komt te staan. Het zou echt goed zijn om voor de toekomst voor de raad te overwegen om condities te creëren waarmee een raadslid in staat is het raadslidmaatschap met alle ingewikkeldheden van dien in een gemeente als Groningen misschien wel met meer uren te kunnen vervullen dan op dit moment aan de orde is. En zeker omdat we op 1 januari een nieuwe gemeente krijgen.”

Echte volksvertegenwoordiger

De burgemeester had voor ieder van de 19 vertrekkende raadsleden een apart toespraakje. Onder hen ook SP-Raadslid Rosita van Gijlswijk, de nestor van de raad. Zij heeft met haar ongeveer 18 jaar raadslidmaatschap van de raadsleden in de afscheidnemende raad het langst in de Groningse gemeenteraad gezeten. De burgemeester noemde haar een fenomeen en prees haar als een echte volksvertegenwoordiger die af en toe een uitstapje maakte naar het stadhuis om te vergaderen.

Van Gijlswijk, die net als de burgemeester aan ieder vertrekkend raadslid een paar woorden wijdde, zei de raadsleden die op 2 januari met hun werk in de nieuwe raad beginnen minder vergaderingen te gunnen. “Meer tijd buiten dit huis dan erbinnen. En ik gun alle inwoners van onze gemeente, ook de mensen die vorige maand niet hebben gestemd, dat de nieuwe gemeenteraad iedereen zal vertegenwoordigen.”

afscheid van D66-fractievoorzitter Jetze Luhoff12 jaar raadslid

Afscheid werd er ook genomen van fractievoorzitter van D66 Jetze Luhoff en Anna Riemersma van Stad en Ommeland die beiden 12 jaar raadslid waren. Aan het eind van de vergadering nam wethouder Ton Schroor (D66) afscheid van de raad. Hij begint volgend jaar met zijn nieuwe baan als nieuwe directeur van VNO-NCW Noord.

Afscheid gemeenteraad terugkijken