Actualiteitendebat over coronamaatregelen binnenstad

terrassen in coronatijd

Twee dagen nadat de coronamaatregelen voor de binnenstad ingingen, debatteerde de Groningse gemeenteraad er al over. Zes van de twaalf politieke partijen in de raad hadden het actualiteitendebat op woensdag 3 juni aangevraagd.

De donderdag voor het Pinksterweekeinde waarin de terrassen weer opengingen, maakte het college van B&W de coronamaatregelen voor de binnenstad bekend. Die bestaan onder meer uit fietsverboden en fietsparkeerverboden in bepaalde straten.

Een ondernemer sprak aan het begin van dit spoeddebat digitaal in. Hij vreest de gevolgen van de maatregelen voor de ondernemers in de binnenstad. Hij is bang dat veel van hen de deuren moeten sluiten. “Eerst de auto’s, straks de bussen en nu moeten ook de fietsers uit het centrum.” Meer ondernemers hadden inspraakreacties met kritiek op de maatregelen.

Sfeermakers

“De belangen van de ondernemers hebben niet de plek gekregen die het had moeten krijgen”, zei VVD-raadslid Geeske de Vries. Zij ging vooral in op het terrassenbeleid dat uitgaat van 3,5 meter van het terras tot aan de stoeprand. “Waarom 3,5 meter en geen 1,5 meter?” D66-raadslid Tom Rustebiel pleitte voor maatwerk. “De terrassen zijn de sfeermakers in de stad. Niet alles kan, daar moeten we eerlijk in zijn. Maar we moeten kijken wat wèl kan.”

Ook de fietsmaatregelen kwamen op kritiek te staan. Volgens  Benni Leemhuis van coalitiepartij GroenLinks is te weinig gedacht aan de belangen van de mensen die afhankelijk zijn van de fiets en beperken de maatregelen de doorfietsbaarheid van noord naar zuid. “Grootste pijnpunt is de afsluiting voor fietsers van de Folkingestraat en de Werkmanbrug.”

Communicatie

Fractievoorzitter Amrut Sijbolts viel over de communicatie. “Het college koos voor de overvaltactiek, ondernemers voelen zich overvallen.” Meer fracties vonden de communicatie met ondernemers en omwonenden onvoldoende. “Het college kan veel onrust wegnemen door verbetering van de informatievoorziening”, aldus SP’er Wim Koks. “In overleg met ondernemers heeft het college iets goed te maken.” Marten Duit van Student en Stad vond excuses voor de “bar slechte communicatie” op z’n plaats.

Zover ging wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) niet. “Dat is veel te zwaar gezien de inspanningen die we hebben gedaan. Maar verkeerde communicatie is zeker niet de bedoeling.” Hij erkende dat niet alles goed is gegaan, maar zei ook dat er met ondernemers intensief contact is gezocht. “En daar gaan we mee door.” Volgens de wethouder heeft het college met de coronamaatregelen gezocht naar evenwicht tussen de belangen van fietsers, voetgangers, hulpdiensten en ondernemers. “Daarbij heeft gezondheid het zwaarst gewogen.”

Flexibel

Vandaar ook de 3,5 meter tussen terras en stoep. “Zo kunnen mensen elkaar passeren” aldus Van der Schaaf. “We proberen maximaal flexibel te zijn, maar we gaan niet zeggen: ‘Gezondheid is hier even niet belangrijk.’” Wethouder Paul de Rook: “Het is beter eerst voorzichtig te zijn en dan kijken naar wat de ruimte is dan andersom. We kijken in de praktijk wat wel en niet kan en schakelen daar de aanpak op bij.” Van der Schaaf stelde dat de ingrijpende maatregelen niet voor niets zijn genomen. “We zitten nog midden in de crisis. Het gaat goed, maar we zijn er nog niet. Het gaat drukker worden en daarom zijn er maatregelen nodig voor onze compacte stad.”

Aanpassingen

Aan het eind van de vergadering vatte de voorzitter, burgemeester Koen Schuiling, het debat samen. “Onder zeer hoge druk is ongelooflijk veel werk verzet”, aldus Schuiling. “Terechte complimenten voor de mensen die hieraan hebben gewerkt. De maatregelen zijn niet handig in een aantal opzichten voor een aantal mensen in de stad, maar daar wordt wel intensief mee gesproken. Het leidt tot aanpassingen, maar het moet wel kunnen.”

Noorderplantsoen

De burgemeester, die ook voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen is, stelde dat het Noorderplantsoen nadrukkelijk de aandacht heeft. “Het Noorderplantsoen is van iedereen en niet van een specifieke groep.” Volgens hem komen daar groepen die zich zodanig manifesteren dat anderen zeggen: ‘Dan kom ik er maar niet meer.’ Hij benadrukte dat alcoholgebruik en bqq-en in de openbare ruimte niet mag. Hij is afgelopen tijd een paar keer in het Noorderplantsoen geweest. “Het was buitengewoon gezellig maar wel met alcohol en bqq. En dat mag niet.” Daar wordt de handhaving strakker, aldus Schuiling.

Actualiteitendebat terugkijken