Actualiteitendebat om bomenkap te voorkomen

zernikelaan met bomen

Met actualiteitendebat op woensdag 15 januari probeerden Partij voor de Dieren en Stadspartij de kap van 92 bomen aan de Zernikelaan op te schorten.

De bomenkap hoort bij de uitvoering van de plannen voor Zernike Campus. De gemeenteraad stemde daar eerder mee in. De bomen staan op de plek waar een voet- en fietspad is gepland.

Het debat begon met een inwoner die insprak. Hij en andere inwoners zien alternatieven mogelijk. Toch een voet- en fietspad aan de Zernikelaan èn behoud van de bomen. Hij had erover met de gemeente gepraat en zag nog 3 haalbare alternatieven. Ook nog binnen het budget of zelfs goedkoper. Hij pleitte voor uitstel van kap om de alternatieve plannen nog eens goed te bekijken.

Luxe

Die alternatieven bekijken zodat de bomen kunnen blijven, dat wilde Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, ook. Volgens haar was het niet duidelijk toen de raad instemde met de plannen voor Zernike Campus dat er zoveel bomen moesten worden gekapt. “Geen woord daarover in de plannen.” Volgens De Wrede moet de gemeente bij nieuwe plannen uitgaan wat er is aan groen. “We moeten af van het idee dat groen een luxe is. Groen moet de basis van ontwerpen zijn.”

Ook de Stadspartij, andere aanvrager van het debat, hekelde de gang van zaken. “Als belanghebbenden aan de rode stippen op de bomen moeten zien dat die bomen gekapt gaan worden en zelf op zoek moeten naar informatie en zelf met alternatieve scenario’s komen is het droevig gesteld met de informatievoorziening.”

Martijn van der Glas van coalitiepartij GroenLinks zei dat de Campusplannen er goed uitzagen. “Maar wat we niet zagen was de kap van 92 bomen.” Tom Rustebiel van ook coalitiepartij D66 zei 92 te kappen bomen “wel heel erg veel” te vinden.

Logisch

Maar Jan Pieter Loopstra van coalitiepartij PvdA zei de gang van zaken “volstrekt legitiem” te vinden. “De raad heeft besloten en nu is het gewoon uitvoering. Dit is een groot project. Logisch dat er dan wat bomen gekapt worden.” Volgens hem wordt het uiteindelijke resultaat groener.

Dat zegt ook wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA). Volgens hem zorgen de Campus-plannen voor “radicale vergroening” en komt er voor elke gekapte boom anderhalve boom terug. “Groen is leidend.” Verder zou op de plaatjes bij het definitieve ontwerp waar de raad mee in heeft gestemd al wel te zien zijn dat er bomen gekapt zouden worden.

Kabels en leidingen

Van der Schaaf heeft de alternatieven van de inwoners bekeken. “Maar het huidige plan is de meest duurzame oplossing.” Met de alternatieve plannen kom je volgens hem in de knoei met kabels en leidingen in de grond. En verder zouden die afbreuk doen aan het ontwerp dat al door de raad is vastgesteld.

Inwoners hebben bezwaarschriften tegen de kap van de bomen ingediend. Wethouder Van der Schaaf: “De bezwaarprocedure loopt nog. Maar wij zien geen reden om de kap op te schorten.”

Actualiteitendebat terugkijken