Actualiteitendebat: gemeenteraad achter Shell-interview burgemeester

burgemeester den oudsten

De Groningse gemeenteraad maakt in meerderheid geen punt van het Shell-interview met burgemeester Peter den Oudsten. Dat bleek tijdens het actualiteitendebat op woensdag 23 januari dat SP en Stadspartij voor Stad en Ommeland hadden aangevraagd.

In het interview gaf de burgemeester onder meer aan een hoofdrol voor Shell te zien in de energietransitie in Groningen. SP en Stadspartij voor Stad en Ommeland waren niet te spreken over de uitlatingen van de burgemeester. SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk zei onthutst te zijn. “De SP heeft deze burgemeester nog niet eerder betrapt op een foute keuze of foute daden. Als wij Groningen een schone en eerlijke provincie willen maken moet dat zonder Shell.”

Ook fractievoorzitter Amrut Sijbolts wil geen rol voor Shell: “Dat is veel te veel eer voor een bedrijf dat pas na ingrijpen van politiek, rechters en Raad van State tot de orde is geroepen, een bedrijf dat letterlijk heel veel kapot heeft gemaakt in Groningen.” Maar de meerderheid van de raad had niet veel problemen met de uitspraken van de burgemeester. “Prima interview”, aldus Elisabeth Akkerman (VVD): “Ik ben blij dat de burgemeester aandacht vraagt voor een optimale energietransitie en de kansen die dat de regio biedt. Alle goede ideeën zijn meer dan welkom. Ook als die goede plannen van de Shell komen.” Gerben Brandsema (ChristenUnie): “We kunnen het ons als regio niet veroorloven om geen gebruik te maken van de kennis en het kapitaal van Shell voor de economische ontwikkeling en de energietransitie.”

Schadeafhandeling

Ceciel Nieuwenhout van GroenLinks noemde wel de timing van het interview ongelukkig. “Er had maar één ding centraal moeten staan en dat is de brief aan de Tweede Kamer over de versterking en schadeafhandeling die door de burgemeesters en maatschappelijke instelling in de hele provincie is ondertekend.” Maar verder: “Wat de burgemeester volkomen terecht doet, is de Shell klip en klaar wijzen op haar verantwoordelijkheid voor het betalen van de schade en dat het daar niet ophoudt”, aldus Nieuwenhout.

Volgens Erick Bakker van 100% Groningen is het interview van de burgemeester een evenwichtige uiteenzetting van de relatie tussen de nieuwe gemeente Groningen en Shell. “De burgemeester doet goed werk door deuren open te houden en kansen te creëren.” Alleen had hij beter niet het woord ‘hoofdrol’ moeten gebruiken. “Dat was enigszins ongelukkig, beter was de term ‘rol’ geweest, dus zonder ‘hoofd’.”

Verdrietig

Dat gaf burgemeester Den Oudsten toe. “Hoofdrol was niet zo goed gekozen.” Maar ‘een rol’ moet de Shell wel hebben bij de energietransitie, aldus Den Oudsten. “Wij zijn niet in staat om zonder grote ondernemingen de grote sprong te maken. Daar zijn grote investeringen voor nodig. Ik zou het verdrietig vinden dat na alle ellende Shell met de staart tussen de benen weg zou gaan zonder iets terug te hebben gedaan.” Zijn boodschap aan Shell: “Doe eens een keer wat terug, help de provincie weer mee op te bouwen.” Maar ook: “Shell moet niet de dienst uitmaken. Wij moeten zelf aan de knoppen zitten.”

De PvdA gaf aan het actualiteitendebat op initiatief van SP en Stadspartij voor Stad en Ommeland onverstandig te vinden. “We moeten binnen de regio als eenheid blijven functioneren”, aldus fractievoorzitter Carine Bloemhoff. “We mogen geen ruimte bieden voor verdeel en heers waar het Rijk, Shell of NAM van profiteren. We moeten achter onze eigen mensen staan en die niet afvallen om politiek gewin.”

Raadsvergadering

Een actualiteitendebat is geen officiële raadsvergadering. Het is een debat waarin geen besluiten genomen kunnen. Moties zijn dus niet aan de orde. Het actualiteitendebat was de eerste bijeenkomst van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen na de installatie op 2 januari. De eerste echte raadsvergadering is woensdag 30 januari.