Actualiteitendebat boerenprotest: “Eerste prioriteit was veiligheid”

Tractors op de Grote Markt

Afgezien van enkele incidenten is het boerenprotest in Groningen voortreffelijk verlopen. Dat zei burgemeester Koen Schuiling woensdag 16 oktober tijdens een actualiteitendebat van de Groningen gemeenteraad. De ‘driehoek’ van burgemeester, politie en Justitie was volgens hem “volstrekt in control”.

Dat de politie niet ingreep toen een trekker naar de deur van het provinciehuis reed, had met veiligheid te maken. Agenten tussen de trekker en de deur zetten, was te gevaarlijk, aldus Schuiling. “Onze eerste prioriteit was de veiligheid.”

Meeveren

De confrontatie aangaan zou olie op het vuur zijn geweest. “Er strak ingaan zou eerder kans op escalatie geven, we wilden juist de-escalatie. Agenten hebben we wel, maar tonen we niet. Meeveren met de concrete situatie was het meest verstandige.” Binnen het provinciehuis waren wel agenten. Die kwamen in actie toen boeren het provinciehuis binnengingen nadat de trekker de deur had ingereden.

Burgemeester Schuiling reageerde op vragen van Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66 over het boerenprotest. Zij hadden om het actualiteitendebat gevraagd. Volgens Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren was het protest uit de hand gelopen en leverden de honderden tractors in de binnenstad gevaarlijke situaties op. Fractievoorzitter Mirjam Wijnja van GroenLinks wilde onder weten waarom niet is ingrepen toen afspraken niet werden nagekomen. En Wieke Paulusma van D66 vroeg zich af wie nog politicus wil worden of als ambtenaar voor de publieke zaak wil werken “als dit de manier van je recht halen is”.

Raddraaiers

Een aantal fracties vroeg zich af waarom de raad überhaupt over het protest debatteerde. “Het is thuis niet uit te leggen dat we in het stadhuis praten over een stel raddraaiers en niet over de inhoud, over de onzekerheden waarin mensen zitten.” Onder meer VVD, CDA en Stadspartij stelden vragen bij het spoedeisende karakter van dit debat. “Het beeld van een uit de hand gelopen demonstratie is een opgeblazen weergaven van de feiten”, aldus VVD-fractievoorzitter Ietje Jacobs.

Burgemeester Schuiling vond het debat geoorloofd omdat het boerenprotest grote impact had. En zo kon hij ook goed de raad meenemen in de afwegingen die hij, als burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, had gemaakt. Een paar honderd tractors op maandag in de binnenstad: “Onze stad kan dat absorberen. Het aantal trekkers was niet doorslaggevend in de overwegingen.” Over het parkeren waren afspraken gemaakt en er bleven routes voor hulpdiensten vrij. Hij zei geen hekken, inzet van leger of politiehelikopter te willen. “Ik heb liever niet het beeld van Groningen als vesting waar je moeilijk binnen kunt komen.”

Emotie

Hij omschreef de protesterende boeren als ondernemers die zich zorgen maken over hun bedrijfsvoering. “Het zijn onze ouders, onze neven en nichten, onze broers en zussen. Het zijn geen mensen van de buitencategorie. Wij zijn het zelf. We moeten oog hebben voor hun emotie en die ruimte geven. Het gaat om de balans tussen de ruimte voor emotie en de openbare orde en veiligheid.”

De burgemeester riep de bestuurder die op de Vismarkt met een tractor hekken omver reed zich te melden. De politie zoekt hem. “Wees een kerel en meld je.” De burgemeester wil dat hij excuses maakt. “Dan kunnen we verder met elkaar.” Hij zei dat de schade die tijdens het boerenprotest is veroorzaakt wordt verhaald op de veroorzakers.

Actualiteitendebat terugkijken