500 leerlingen spelen in drie gemeentehuizen voor politicus

Zo’n 500 leerlingen van verschillende basisscholen in Groningen, Haren en Ten Boer hebben in de Week van de Democratie op speelse wijze kennis gemaakt met politiek. Ze speelden het spel Democracity in het stadhuis van Groningen of in de raadzaal van het gemeentehuis van Haren of Ten Boer. De gemeente wil mogelijk het spel structureel aanbieden om zo veel mogelijk kinderen al vroeg iets van de lokale democratie te laten beleven.

De leerlingen zaten op de plekken in de raadzalen waar normaal gesproken de echte politici debatteren en besluiten nemen. Daar bouwen de kinderen tijdens het educatieve rollenspel hun eigen stad: Democracity. Kandidaatraadsleden uit Groningen, Haren en Ten Boer voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen begeleidden de kinderen. De spelleiders waren studenten van de bacheloropleiding Social Work aan de Hanzehogeschool. Zij hadden hiervoor een speciale cursus gevolgd.

Leerlingen, leerkrachten, de studentenspelleiders, de kandidaatraadsleden, allemaal zijn ze enthousiast over het spel. “Dan word ik maar geen architect”, reageerde een jongen van de Peter Petersenschool in Haren. “Ik word politicus!” De kinderen speelden volksvertegenwoordigers van de stad die ze af moeten maken. Er staan alleen nog maar huizen. Maar hoe moet de stad er verder uitzien? Gaan ze voor bedrijven? Of kiezen ze voor groen? Moet er een groot ziekenhuis komen? Of is onderwijs of sport belangrijker?

Argumentatie

Het doel van Democracity is als politiek, samen een stad bouwen. De kinderen ervaren dat het tijdens het politieke proces in een democratische samenleving om overleg, argumentatie, meerderheid en consensus draait. “We vinden het leuk om zo ook basisschoolleerlingen in Groningen, Haren en Ten Boer al een inkijkje te geven in de lokale politiek”, zegt griffier Toon Dashorst van de griffie van de Groningse gemeenteraad die Democracity in het kader van de Week van de Democratie heeft georganiseerd.

In het voorjaar is in Groningen het spel voor het eerst gespeeld. “We hebben het wegens groot succes nu geprolongeerd in de Week van de Democratie”, aldus Dashorst. “Het idee om dit spel te spelen komt vanuit de gemeenteraad. We hopen dat de kinderen zo vroeg interesse krijgen in de gemeente en politiek.”

Gemeenteraadsverkiezingen

In het Groningse stadhuis komen al veel jongeren, zoals studenten van Groningse mbo-instellingen, voor een ontmoeting met raadsleden. “Maar we willen met het spel Democracity ook iets bieden voor basisschoolleerlingen”, zegt Dashorst. “Die mogen met de gemeenteraadsverkiezing op 21 november nog niet stemmen. Maar we hopen ze wel het idee te geven dat politiek minder saai is dan ze misschien denken. En dan zijn ze later, als ze wel mogen stemmen, misschien eerder geneigd om ook echt hun stem uit te brengen.”

De Griffie onderzoekt de mogelijkheden om Democracity meer structureel aan te bieden om zo veel mogelijk basisschoolleerlingen van de nieuwe gemeente Groningen kennis te laten maken met gemeentepolitiek en democratische besluitvorming.

Verkiezingsfestival

Zestien groepen van tien bassischolen uit Groningen, Haren en Ten Boer hebben het spel gespeeld in deze Week van de Democratie, de week die als een soort verkiezingsfestival aan de gemeenteraadsverkiezing van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen voorafgaat. In deze week, die doorgaat tot aan de verkiezingsdag woensdag 21 november, zijn er tientallen activiteiten over gemeentepolitiek, verkiezingen en burgerparticipatie (geweest). Het spel Democracity, afkomstig van ProDemos, het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’ uit Den Haag, was er speciaal voor de basisschoolleerlingen.

Filmpje OOG TV over spel Democracity