1.000.000.000 euro voor Groningen

Reacties partijen in de krant

Een één met negen nullen. Eén miljard euro. Zo veel geld staat er op de gemeentebegroting van de nieuwe gemeente Groningen. Meer zelfs nog: bijna 1.100.000.000 euro. Over deze begroting vergadert woensdag 22 mei de gemeenteraad.

Het is de eerste begroting van de nieuwe gemeente Groningen na de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer op 1 januari. In de begroting staan alle inkomsten en uitgaven van de gemeente voor dit jaar. De plannen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders (B&W) staan er ook in. Zoals investeren in wijkvernieuwing en de energietransitie en de invoering van de basisbaan.

Wat vinden de politieke partijen in de gemeenteraad van de keuzes van B&W. Daar debatteren de 12 fractievoorzitters woensdag 22 mei over. In de huis-aan-huiskranten in de gemeente (Groninger Gezinsbode, Harener Weekblad en de Noorderkrant) vertelden ze deze week al kort hun mening. Als voorproefje voor het begrotingsdebat.

De reacties van de 12 fractievoorzitters op de gemeentebegroting (549 kB)

De begrotingsvergadering begint woensdag 22 mei om 15.00 uur in het stadhuis aan de Grote Markt. Aan het eind van de vergadering stelt de gemeenteraad de definitieve begroting vast, al dan niet met wijzigingen. U bent als inwoner van harte welkom op de publieke tribune. Maar u kunt deze vergadering ook live in beeld en geluid volgen via de website groningen.raadsinformatie.nl. De gemeentebegroting 2019 is te vinden op financien.groningen.nl.