Aardbevingen en gemeente Groningen

In het gaswinningsgebied van Groningen zijn regelmatig aardbevingen. Ook de stad en veel dorpen in de gemeente Groningen hebben hiermee te maken.

Dit komt doordat er gas wordt gewonnen uit het Groningenveld. Het Groningenveld ligt onder het noordoostelijke deel van de gemeente Groningen.

Duurzame economische ontwikkeling

Het beleid van de gemeente Groningen is gericht op een duurzame economische ontwikkeling. Belangrijkste onderdelen van het beleid:

  • De veiligheid van de inwoners staat voorop
  • Eerlijke en snelle schadeafhandeling en vergoeding van de kosten
  • Goede aanpak van aardbevingsbestendig (ver)bouwen

Gaswinning

Vergunningverlening voor de gaswinning gebeurt door de minister van Economische Zaken in het kader van de Mijnbouwwet. Tegen het winningsbesluit 2018-2019 hebben onze en andere gemeenten in het aardbevingsgebied, de Veiligheidsregio en waterschappen in december 2018 beroep aangetekend bij de Raad van State.

Schade

De aardbevingen kunnen leiden tot schade aan gebouwen. Om schade te melden kunt u terecht bij het schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.

Versterking

De regie het aardbevingsbestendig maken van huizen en gebouwen ligt bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De NCG is een samenwerking van de gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid.

Meer informatie