Grafiek ontwikkeling Participatiewet

Aantal mensen met een uitkering historisch laag in gemeente Groningen

13 oktober 2022
Nieuws

Het aantal bijstandsuitkeringen dat de gemeente Groningen verstrekt is historisch laag. Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 is dit aantal nog nooit zo laag geweest. Op dit moment ontvangen 8.984 huishoudens een uitkering. In juni 2017 waren dat er 10.423 (het hoogste cijfer).

Wethouder Werk Carine Bloemhoff: “Groningen doet het in vergelijking met andere grote gemeenten goed en kan trots zijn op deze cijfers.” De dalende trend heeft meerdere oorzaken. Enerzijds gaat het goed met de economie. Anderzijds zet de gemeente met het Werkprogramma extra in op mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Voorbeelden hiervan zijn het Talentperron en Pilot Oost.

Neemt af

Het aantal uitkeringen korter dan 1 jaar neemt sterk af. Deze afname hangt samen met de gedaalde instroom in de bijstand. Vergeleken met 5 jaar terug, is het aantal mensen dat in bijstand instroomt met een derde afgenomen.

Extra aandacht

We zien wel dat het aantal huishoudens dat langer dan 5 jaar een uitkering heeft groeit. Bijna de helft van de huishoudens in de bijstand heeft al langer dan 5 jaar een uitkering. De gemeente wil dat juist deze groep extra aandacht krijgt de komende tijd zoals ook beschreven staat in het Werk- en ontwikkelprogramma.