Aanpak Stadhuis

Het Stadhuis wordt sinds de zomer van 2020 flink verbouwd. De aanpak levert vanaf eind augustus 2022 een vernieuwd en gerenoveerd Stadhuis op dat past bij de huidige gebruikerseisen en bovendien duurzaam en toekomstbestendig is.

Over de verbouwing

Het gebouw was in veel opzichten als ‘versleten’ te beschouwen en voldeed functioneel en klimaat-technisch niet meer aan de eisen van deze tijd. De nu lopende aanpak van het rijksmonumentale Stadhuis is dan ook geen luxe, maar noodzaak. Verduurzaming, restauratie en een interne verbouw moeten ervoor zorgen dat het Stadhuis weer past bij de huidige gebruikseisen en toekomstbestendig wordt.

De gemeenteraad stemde in 2019 in met het verbouwingsplan dat 19,3 miljoen euro kost. Het college van B&W en zijn ondersteuning verblijven tot de oplevering in het pand Radesingel 6. De gemeenteraad vergadert tijdens de verbouwing op alternatieve locaties, zoals De Stadskerk. Trouwen in het Stadhuis kan weer vanaf 1 september 2022.  

De werkzaamheden zijn begin 2022 nog volop in uitvoering. De raadzaal verhuist naar de 3e verdieping en in het midden van het gebouw komt een grote ontvangstzaal. De buitenkant heeft inmiddels een stevige onderhoudsbeurt gekregen. Binnen is men druk bezig met de afbouw. Allerlei duurzaamheidsmaatregelen moeten zorgen voor een energielabel A+++. Het stadhuis wordt nagenoeg onafhankelijk van aardgas.

De bouwkundige oplevering is naar verwachting in mei 2022. Daarna volgt de aanleg van ict- en av-voorzieningen. Inhuizing volgt daarna, stap voor stap. Eind augustus 2022 is het gerenoveerde Stadhuis weer klaar voor gebruik als democratisch huis van de gemeente Groningen.

Kijk verder