Aanpak kermisexploitantenterrein Helper Westsingel

Het kermisexploitantenterrein aan de Helper Westsingel wordt opgeknapt. De werkzaamheden vinden plaats in 2022.

Werkzaamheden

De gemeente Groningen en Arcadis voeren de werkzaamheden uit. Eerst wordt de grond gesaneerd, die op sommige plekken is vervuild. Er komen nieuwe buizen, kabels en leidingen voor water, gas en elektra en de riolering. Daarna wordt het terrein opnieuw ingericht, zodat de bewoners er nog vele jaren goed en met plezier kunnen wonen. Er komen 18 standplaatsen voor woonwagens.

Speciaal transport

Voor de werkzaamheden moeten de woonwagens van hun plek. Een deel van deze wagens verhuist tijdelijk naar een nieuw terrein voor reizende kermisexploitanten op de hoek Bornholmstraat-Uppsalaweg. De woonwagens zijn te breed voor een gewone rijbaan. Deze verhuizingen gaan daarom per speciaal transport.

Op de route worden dan tijdelijk maatregelen genomen voor een vrije doorgang. De meeste verplaatsingen zijn in januari en in de perioden april/mei en september/oktober. Omwonenden krijgen hierover bericht.

Terrein Uppsalaweg

Aan de Uppsalaweg is een terrein ingericht als woon-werkruimte voor reizende kermisexploitanten. Het gaat om 6 kavels aan de kruising van de Uppsalaweg met de Bornholmstraat. Hier komen tijdelijk ook bewoners van het kermisexploitantenterrein aan de Helper Westsingel te wonen, als hun terrein wordt opgeknapt.

Planning

  • september 2021: start werkzaamheden terrein Uppsalaweg
  • december 2021: oplevering kavels Uppsalaweg
  • januari 2022: start aanpak kermisexploitantenterrein Helper Westsingel
  • midden januari – oktober 2022: verplaatsingen woonwagens
  • najaar 2022: oplevering kermisexploitantenterrein Helper Westsingel

Documenten