Selwerd en Paddepoel (fietspaden)

De komende jaren komen er betere en veiliger fietspaden in de wijken Paddepoel en Selwerd.

Waarom aanleg en verbetering fietspaden

Het aantal fietsers in Groningen neemt nog altijd flink toe. De gemeente is bezig met de aanleg en verbetering van de fietspaden:

  • Langs de noordelijke ringweg
  • Langs het spoor in Paddepoel
  • Fietsoversteek Eikenlaan (klaar)
  • Fietspad door park Selwerd (klaar)

Fietspad langs de noordelijke ringweg

Voor het fietspad langs de noordelijke ringweg heeft de gemeente op maandag 29 mei 2017 een voorlopig ontwerp gepresenteerd. Het definitieve ontwerp voor het fietspad langs de noordelijke ringweg wordt uitgesteld. Uit onderzoek blijkt nu dat onder de beoogde plek van het fietspad een kwetsbare waterleiding ligt. De voortdurende druk van het fietspad geeft het risico op breuk in de leiding. De komende tijd wordt gebruikt om de consequenties in beeld te brengen: wat betekent dit bijvoorbeeld voor het ontwerp en de financiering.    

Fietsroute langs het spoor Groningen - Sauwerd

De afgelopen tijd heeft de gemeente gewerkt aan een voorkeurstracé voor de fietsroute langs het spoor Groningen – Sauwerd. Het betreffende Raadsvoorstel is te vinden op de site van de Raad.

Dit tracé is tijdens een bewonersavond op dinsdag 23 januari 2018 gepresenteerd. De aankomende periode wordt dit tracé verder uitgewerkt tot een ontwerp. Het ontwerp wordt later dit jaar gepresenteerd aan de buurt.

Meer informatie