Aanleg en verbetering fietspaden Selwerd en Paddepoel

De komende jaren komen er betere en veiliger fietspaden in de wijken Paddepoel en Selwerd.

Waarom aanleg en verbetering fietspaden

Het aantal fietsers in Groningen neemt nog altijd flink toe. De gemeente is in 2016/2017 in gesprek gegaan met betrokkenen over de aanleg en verbetering van de fietspaden:

 • Door park Selwerd.
 • Langs de noordelijke ringweg.
 • Langs het spoor in Paddepoel.

Fietspad door park Selwerd

Het huidige fietspad door park Selwerd kan de dagelijkse stroom fietsers niet meer aan. In samenspraak met de betrokkenen is een ontwerp (bron: Groningen Raadsinformatie) gemaakt en vastgesteld door het college van B&W. De belangrijkste punten uit het ontwerp:

 • Het fietspad wordt vier meter breed.
 • In totaal moeten 28 bomen wijken voor het fietspad.
 • Alle bomen komen terug in de directe omgeving van het fietspad.
 • Het park wordt ecologisch versterkt door onder andere een vlindertuin en een ecologische verbinding onder de Plataanlaan door.
 • De voetpadenstructuur in de tunnel is aangepast.
 • Het fietspad in het park krijgt een middenberm om oversteken veiliger te maken.

In de zomer van 2017 is het fietspad door park Selwerd aangepakt. Het fietspad is verbreed naar vier meter. De aankomende periode is de gemeente nog bezig met het kappen van een aantal bomen. Hiervoor is eerder dit jaar een kapvergunning verleend. Elke boom wordt in de directe omgeving van het fietspad gecompenseerd. Dit gebeurt waarschijnlijk einde dit jaar.

Fietsoversteek Eikenlaan

De fietsoversteek bij de Eikenlaan wordt ook aangepast. In de huidige plannen staat het volgende:

 • De oversteek krijgt eerst een tijdelijke inrichting.
 • Deze inrichting start als proef en wordt gemonitord aan de hand van een monitoringsplan.
 • De eerste weken worden verkeersregelaars ingezet.
 • Op basis van de resultaten van het monitoringsplan komt er een definitieve inrichting.

Tegelijkertijd met de aanpak van het fietspad door park Selwerd, vonden de werkzaamheden voor de fietsoversteek Eikenlaan plaats. De oversteek is tijdelijk opnieuw ingericht waarbij de fietsers voorrang hebben ten opzichte van het verkeer op de Eikenlaan.

Dit start als proef, waarbij gedurende drie weken verkeersregelaars worden ingezet. De verkeersregelaars worden aangesteld met de bedoeling dat de deelnemers aan het verkeer gewend raken aan de nieuwe situatie en dat dit veilig verloopt. Zij staan daar gedurende drie weken en we bouwen geleidelijk af in diezelfde periode. Op basis van de resultaten van een monitoringsplan wordt een definitieve inrichting bepaald.

Verlichting

De verlichting bij de oversteek wordt aangepast in week 38. De nieuwe verlichting is 1,5 keer sterker dan de huidige verlichting en geeft een ‘witter’ licht. Er is ook een nieuw verlichtingsplan voor de oversteek en het park uitgewerkt. Dat wordt voor 1 november 2017 aangebracht.

Fietspad langs de noordelijke ringweg

Voor het fietspad langs de noordelijke ringweg heeft de gemeente op maandag 29 mei 2017 een voorlopig ontwerp gepresenteerd. Waar mogelijk worden de ideeën en suggesties van bewoners meegenomen in het definitieve ontwerp. Dit ontwerp wordt in het najaar van 2017 door de raad behandeld.

Fietspad langs het spoor Groningen - Sauwerd

Het tracé van het fietspad is nog niet bepaald. Betrokkenen en belanghebbenden hebben eerder dit jaar verschillende tracés aangedragen. De gemeente werkt de komende periode een aantal varianten uit.

Besluitvorming

Eind mei 2017 heeft de gemeenteraad het ontwerp voor het fietspad door park Selwerd en de fietsoversteek Eikenlaan vastgesteld. Daarmee is het ontwerp voor dit fietspad definitief.

Voor de aanleg van dit fietspad moet een aantal bomen worden gekapt. Alle te kappen bomen worden in de directe omgeving van het fietspad gecompenseerd.

Meer informatie

Foto's en video

Klik op een foto om te vergroten.

Drukte Fietsers Eikenlaan

Drukte fietsers Wilgenpad

Teller drukte aantal fietsers