Aanleg en verbetering fietspaden Selwerd en Paddepoel

De komende jaren komen er betere en veiliger fietspaden in de wijken Paddepoel en Selwerd.

Waarom aanleg en verbetering fietspaden

Het aantal fietsers in Groningen neemt nog altijd flink toe. De gemeente is in 2016/2017 in gesprek gegaan met betrokkenen over de aanleg en verbetering van de fietspaden:

 • Door park Selwerd
 • Langs de noordelijke ringweg
 • Langs het spoor in Paddepoel

Fietspad door park Selwerd

Het huidige fietspad door park Selwerd kan de dagelijkse stroom fietsers niet meer aan. In samenspraak met de betrokkenen is een ontwerp (bron: Groningen Raadsinformatie) gemaakt en vastgesteld door het college van B&W. De belangrijkste punten uit het ontwerp:

 • Het fietspad wordt vier meter breed
 • In totaal moeten 28 bomen wijken voor het fietspad
 • Alle bomen komen terug in de directe omgeving van het fietspad
 • Het park wordt ecologisch versterkt door onder andere een vlindertuin en een ecologische verbinding onder de Plataanlaan door
 • De voetpadenstructuur in de tunnel is aangepast
 • Het fietspad in het park krijgt een middenberm om oversteken veiliger te maken

Fietsoversteek Eikenlaan

De fietsoversteek bij de Eikenlaan wordt ook aangepast. In de huidige plannen staat het volgende:

 • De oversteek krijgt eerst een tijdelijke inrichting
 • Deze inrichting start als proef en wordt gemonitord aan de hand van een monitoringsplan
 • De eerste weken worden verkeersregelaars ingezet
 • Op basis van de resultaten van het monitoringsplan komt er een definitieve inrichting

Fietspad langs de noordelijke ringweg

Voor het fietspad langs de noordelijke ringweg heeft de gemeente op maandag 29 mei 2017 een voorlopig ontwerp gepresenteerd. Waar mogelijk worden de ideeën en suggesties van bewoners meegenomen in het definitieve ontwerp. Dit ontwerp wordt in het najaar van 2017 door de raad behandeld.

Fietspad langs het spoor Groningen - Sauwerd

Het tracé van het fietspad is nog niet bepaald. Betrokkenen en belanghebbenden hebben eerder dit jaar verschillende tracés aangedragen. De gemeente werkt de komende periode een aantal varianten uit.

Inloopbijeenkomsten en besluitvorming

Eind mei 2017 heeft de gemeenteraad het ontwerp voor het fietspad door park Selwerd en de fietsoversteek Eikenlaan vastgesteld. Daarmee is het ontwerp voor dit fietspad definitief.

Voor de aanleg van dit fietspad moet een aantal bomen worden gekapt. Alle te kappen bomen worden in de directe omgeving van het fietspad gecompenseerd.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Van 8 juni tot 19 juli ligt de benodigde kapvergunning voor iedereen ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1.

 • U kunt hier terecht op werkdagen van 09:00 tot 17:00, vanaf 13:00 uitsluitend op afspraak.
 • Om een afspraak te maken, kunt u bellen naar: 14050 (zonder netnummer) en vragen naar de heer G. Demandt.
 • U kunt ook een e-mail sturen naar: loketbouwenenwonen@groningen.nl.

Meer informatie

Foto's en video

Klik op een foto om te vergroten.

Drukte Fietsers Eikenlaan

Drukte fietsers Wilgenpad

Teller drukte aantal fietsers