Op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 26 mei en maandag 5 juni (tweede pinksterdag) zijn veel gemeentelijke gebouwen en kantoren gesloten. Lees verder >>

Aanleg en verbetering fietspaden Selwerd en Paddepoel

De komende jaren komen er betere en veiliger fietspaden in de wijken Paddepoel en Selwerd.

Waarom aanleg en verbetering fietspaden

Het aantal fietsers in Groningen neemt nog altijd flink toe. De gemeente is in 2016/2017 in gesprek gegaan met betrokkenen over de aanleg en verbetering van de fietspaden:

 • Door park Selwerd
 • Langs de noordelijke ringweg
 • Langs het spoor in Paddepoel

Fietspad door park Selwerd

Het huidige fietspad door park Selwerd kan de dagelijkse stroom fietsers niet meer aan. In samenspraak met de betrokkenen is een ontwerp (bron: Groningen Raadsinformatie) gemaakt en vastgesteld door het college van B&W. De belangrijkste punten uit het ontwerp:

 • Het fietspad wordt vier meter breed
 • In totaal moeten 28 bomen wijken voor het fietspad
 • Alle bomen komen terug in de directe omgeving van het fietspad
 • Het park wordt ecologisch versterkt door onder andere een vlindertuin en een ecologische verbinding onder de Plataanlaan door
 • De voetpadenstructuur in de tunnel is aangepast
 • Het fietspad in het park krijgt een middenberm om oversteken veiliger te maken

Fietsoversteek Eikenlaan

De fietsoversteek bij de Eikenlaan wordt ook aangepast. In de huidige plannen staat het volgende:

 • De oversteek krijgt eerst een tijdelijke inrichting
 • Deze inrichting start als proef en wordt gemonitord aan de hand van een monitoringsplan
 • De eerste weken worden verkeersregelaars ingezet
 • Op basis van de resultaten van het monitoringsplan komt er een definitieve inrichting

Fietspad langs de noordelijke ringweg

Voor het fietspad langs de noordelijke ringweg werkt de gemeente aan een voorlopig ontwerp. Eind mei 2017 presenteert de gemeente dit ontwerp.

Fietspad langs het spoor in Paddepoel

Het tracé voor het fietspad langs het spoor is nog niet bepaald. De gemeente verkent samen met betrokkenen de mogelijke routes.

Inloopbijeenkomsten en besluitvorming

 • Inloopbijeenkomst fietspad noordelijke ringweg: op 29 mei tussen 16:00 en 19:00 uur in BSV Selwerd, Elzenlaan 72.
 • Inloopbijeenkomst over de mogelijke routes lang het spoor in de richting Groningen – Sauwerd: op 19 juni van 16:00 tot 19:00 uur in het buurtcentrum, Bessemoerstraat 4.

Over het fietspad door park Selwerd en de oversteek van de Eikenlaan neemt de gemeenteraad eind mei 2017 een besluit.

Meer informatie

Foto's en video

Klik op een foto om te vergroten.

Drukte Fietsers Eikenlaan

Drukte fietsers Wilgenpad

Teller drukte aantal fietsers