Koningsdag

  • Op vrijdag 27 april zijn alle gemeentelijke loketten gesloten.
  • Op 26 en 27 april wordt een aantal verkeersmaatregelen getroffen.

Selwerd en Paddepoel (fietspaden)

De komende jaren komen er betere en veiliger fietspaden in de wijken Paddepoel en Selwerd.

Waarom aanleg en verbetering fietspaden

Het aantal fietsers in Groningen neemt nog altijd flink toe. De gemeente is in 2016/2017 in gesprek gegaan met betrokkenen over de aanleg en verbetering van de fietspaden:

  • Door park Selwerd.
  • Langs de noordelijke ringweg.
  • Langs het spoor in Paddepoel.

Fietspad door park Selwerd

In 2017 is het fietspad door park Selwerd aangepakt. Het fietspad is hier nu vier meter breed, de voetpadenstructuur is aangepast en het park is ecologisch versterkt met een vlindertuin en een ecologische verbinding onder de Plataanlaan door.
 
In het voorjaar van 2018 vinden de laatste werkzaamheden in het park plaats. Het fietspad blijft in deze periode gewoon in gebruik.

  • Maart/april: verrichten laatste werk en inzaaien gazonstroken.
  • Voorjaar: plaatsen laatste zes lichtmasten.

Fietsoversteek Eikenlaan

De fietsoversteek bij de Eikenlaan wordt aangepakt. De middenberm wordt verbeterd. Ook wordt de aansluiting van het fietspad parallel aan de Eikenlaan op het fietspad door het park breder. Verder wordt de laatste verlichtingsmast geplaatst. De voorrangsregeling blijft gelijk: de auto heeft voorrang op de fietser.

De fietsoversteek bij de Eikenlaan wordt in de week van 30 april t/m 4 mei 2018 aangepakt. Deze werkzaamheden waren eerst eind februari, maar zijn toen uitgesteld door de vrieskou. In de meivakantie worden ze nu uitgevoerd.

De Eikenlaan is tijdens de werkzaamheden gestremd. Fietsers worden omgeleid. Ook voor auto’s en bussen komt er een omleidingsroute. Op de bushaltes langs de Eikenlaan staat een verwijzing naar de dichtstbijzijnde halte.

Fietspad langs de noordelijke ringweg

Voor het fietspad langs de noordelijke ringweg heeft de gemeente op maandag 29 mei 2017 een voorlopig ontwerp gepresenteerd. Het definitieve ontwerp voor het fietspad langs de noordelijke ringweg wordt uitgesteld. Uit onderzoek blijkt nu dat onder de beoogde plek van het fietspad een kwetsbare waterleiding ligt. De voortdurende druk van het fietspad geeft het risico op breuk in de leiding. De komende tijd wordt gebruikt om de consequenties in beeld te brengen: wat betekent dit bijvoorbeeld voor het ontwerp en de financiering.    

Fietsroute langs het spoor Groningen - Sauwerd

De afgelopen tijd heeft de gemeente gewerkt aan een voorkeurstracé voor de fietsroute langs het spoor Groningen – Sauwerd. Het betreffende Raadsvoorstel is te vinden op de site van de Raad.

Dit tracé is tijdens een bewonersavond op dinsdag 23 januari 2018 gepresenteerd. De aankomende periode wordt dit tracé verder uitgewerkt tot een ontwerp. Het ontwerp wordt later dit jaar gepresenteerd aan de buurt.

Meer informatie

Foto's en video

Klik op een foto om te vergroten.

Drukte Fietsers Eikenlaan

Drukte fietsers Wilgenpad

Teller drukte aantal fietsers