Aanleg en verbetering fietspaden Selwerd en Paddepoel

De komende jaren komen er betere en veiliger fietspaden in de wijken Paddepoel en Selwerd.

Waarom aanleg en verbetering fietspaden

Het aantal fietsers in Groningen neemt nog altijd flink toe. De gemeente is in 2016/2017 in gesprek gegaan met betrokkenen over de aanleg en verbetering van de fietspaden:

  • Door park Selwerd.
  • Langs de noordelijke ringweg.
  • Langs het spoor in Paddepoel.

Fietspad door park Selwerd

In de zomer van 2017 is het fietspad door park Selwerd aangepakt. De belangrijkste punten uit het ontwerp:

  • Het fietspad wordt vier meter breed.
  • In totaal moeten 28 bomen wijken voor het fietspad.
  • Alle bomen komen terug in de directe omgeving van het fietspad.
  • Het park wordt ecologisch versterkt door onder andere een vlindertuin en een ecologische verbinding onder de Plataanlaan door.
  • De voetpadenstructuur in de tunnel is aangepast.
  • Het fietspad in het park krijgt een middenberm om oversteken veiliger te maken.

In de eerste helft van november 2017 worden de 7 grote populieren bij het hardloopveldje bij Astrea gekapt en vervangen door 13 lindebomen van 8 meter hoog. De bomen worden gekapt vanwege het risico op omwaaien. Zodra de bomen gekapt zijn, wordt nieuwe verlichting in het park aangebracht.

Het plantwerk is waarschijnlijk in november 2017 klaar, maar kan uitlopen tot en met december 2017 in verband met vorst in de grond.

Fietsoversteek Eikenlaan

De pilot voor de fietsoversteek Eikenlaan is afgerond. De proef met de fietser in de voorrang is stopgezet en de situatie is teruggedraaid.

Er komen aanvullende maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Dit gebeurt door ter hoogte van de kruising Eikenlaan-Wilgenlaan een 30-km zone in te stellen, verkeersdrempels aan te leggen en de eerste periode verkeersregelaars in te zetten. De evaluatie van de pilot en de vervolgaanpak wordt in december 2017 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Verlichting

De verlichting bij de oversteek is aangepast. De nieuwe verlichting is 1,5 keer sterker dan de huidige verlichting en geeft een ‘witter’ licht. Er is ook een nieuw verlichtingsplan voor de oversteek en het park doorgevoerd.

Fietspad langs de noordelijke ringweg

Voor het fietspad langs de noordelijke ringweg heeft de gemeente op maandag 29 mei 2017 een voorlopig ontwerp gepresenteerd. Het definitieve ontwerp voor het fietspad langs de noordelijke ringweg wordt uitgesteld. Uit onderzoek blijkt nu dat onder de beoogde plek van het fietspad een kwetsbare waterleiding ligt. De voortdurende druk van het fietspad geeft het risico op breuk in de leiding. De komende tijd wordt gebruikt om de consequenties in beeld te brengen: wat betekent dit bijvoorbeeld voor het ontwerp en de financiering.    

Fietspad langs het spoor Groningen - Sauwerd

Het tracé van het fietspad is nog niet bepaald. Betrokkenen en belanghebbenden hebben eerder dit jaar verschillende tracés aangedragen. De gemeente werkt de komende periode een aantal varianten uit.

Meer informatie

Foto's en video

Klik op een foto om te vergroten.

Drukte Fietsers Eikenlaan

Drukte fietsers Wilgenpad

Teller drukte aantal fietsers