75 jaar vrijheid in Groningen

In 2020 vieren en herdenken wij 75 jaar vrijheid in Groningen. De gemeente Groningen sluit aan bij het provinciale programma, maar heeft aanvullend samen met een aantal partijen ook een aansprekend gemeentelijk programma in voorbereiding.

Drie herdenkingsmomenten

Het gemeentelijk programma richt zich op 3 momenten in 2020:

  1. De herdenking van de holocaust op en rond 26 januari.
  2. De herdenking en viering van de bevrijding van de gemeente Groningen tussen 14 april (Haren), 16 april (Groningen), 17 april (Ten Boer) en 5 mei (heel Nederland).
  3. De herdenking en viering van de oprichting van de Verenigde Naties op 24 oktober.

De intentie

De gemeente Groningen sluit bovenal aan bij het streven van het Nationaal Comité om via viering en herdenking toekomstige generaties de waarde van vrijheid mee te geven.
Daarnaast moet het programma:

  1. een duidelijke relatie hebben met de bezetting en bevrijding van de gemeente Groningen;
  2. gericht zijn op een breed publiek, een niet bereikte doelgroep of op toekomstige generaties;
  3. aanvullend op bestaande activiteiten of geheel nieuw zijn;
  4. bij voorkeur plaatsvinden in samenwerking met lokale, regionale of landelijke partners;
  5. innoverend zijn als het gaat om vorm en inhoud van het vieren en herdenken en/of door de wijze van samenwerking.

Uitnodiging om aan te sluiten

De gemeente heeft geen aparte subsidieregeling voor het vieren en herdenken van 75 jaar vrijheid in Groningen, maar nodigt partners uit zich aan te sluiten of in te spelen op het nog in de steigers staande programma. Organisatoren en instellingen kunnen contact opnemen via het contactformulier.
Het provinciale programma vindt u op de website.
Logo 75 jaar vrijheid in Groningen