Logo alliantie gelijkspelen

16 September kick-off pilot Alliantie Gelijkspelen

13 september 2022
Nieuws

Het lijkt vanzelfsprekend dat je gewoon lid kunt worden van een sportvereniging en je je dan veilig en thuis voelt. Alleen is dat niet altijd het geval. Veel LHBTI+-personen voelen zich regelmatig buitengesloten. Soms zelfs zo erg, dat zij stoppen met sport. Als gemeente Groningen vinden we dat iedereen mee moet kunnen doen. Daarom zijn we een pilot gestart op Sportpark Corpus den Hoorn, in samenwerking met de Alliantie Gelijkspelen. Doel: meer aandacht voor inclusiviteit in de sport en een veilige, prettige sportomgeving voor iedereen. Op 16 september is de feestelijke kick-off.

Ook het Huis voor de Sport Groningen, COC Groningen/Drenthe, Hanzehogeschool en het Alfa-college zijn bij de Alliantie aangesloten. Gezamenlijk zetten wij ons in voor meer inclusiviteit in de sport en voor een algehele acceptatie van LHBTI+’ers bij sportclubs.  

Regenboogvlag

Belangrijke onderdeel van de Alliantie Gelijkspelen is de oprichting van een inclusieteam. Daarnaast worden er workshops voor het bestuur, trainers en leden van sportverenigingen georganiseerd om meer bewustwording te creëren. Daarnaast doen we mee aan de All Together Challenge in oktober. Om aandacht te vragen voor acceptatie van LHBTI+’ers bij sportclubs dragen sporters een regenboogband, regenboogveters en wordt de regenboogvlag door de clubs op het sportpark gehesen. Ook worden er komend schooljaar workshops gegeven op de betrokken onderwijsinstellingen om aandacht te vragen voor dit onderwerp.

Inclusieteam

Aan de pilot doen vier sportverenigingen mee op en rondom het sportpark; voetbalvereniging GRC, hockeyclub GHBS, tennisvereniging Cream Crackers en Groningen Atletiek. Het inclusieteam (een aantal leden van de betrokken verenigingen) helpen bij het creëren van draagvlak en om bewustwording rondom dit thema te versterken. En zo te komen tot een positief en veilig sportklimaat voor iedere sporter.  

Ambassadeurs

Om het project Alliantie Gelijkspelen meer bekendheid te geven, is een aantal Groningse sporters gevraagd ambassadeur voor de pilot te zijn. Dit zijn: Jeffrey Klok (volleyballer bij Lycurgus), Robbin Blaauw (studentenatletiekvereniging Vitalis) en Mats van Wonderen (voetballer bij HFC’19). Via bijvoorbeeld social media vragen zij aandacht voor het thema.

Feestelijke Kick-off 16 september

Vrijdag 16 september is de feestelijke aftrap van de pilot op Sportpark Corpus den Hoorn. Wethouder Inge Jongman zal hierbij aanwezig zijn.

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Programma

Het programma is als volgt:
16:00 uur    Start programma
16:10 uur    Openingswoord Inge Jongman
16:20 uur    Toelichting Alliantie Gelijkspelen door Stephan Hakkers
                    (Alliantie Gelijkspelen)
16:25 uur    Gastspreker Pepijn Keppel (auteur De Laatste Man)
17:00 uur    Introductie inclusieteam
17:10 uur    Introductie ambassadeurs
17:20 uur    Openingshandeling door wethouder
17:25 uur     Afsluiting kick-off

Erbij zijn

Wilt u aanwezig zijn bij de kick-off? Meldt u dan aan via rinske.hokwerda@groningen.nl