direct naar inhoud van 2.2 Ruimtelijk concept
Plan: Bestemmingsplan Semmelweisstraat
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0014.BP502Semmelweisstr-oh01

2.2 Ruimtelijk concept

Schaalniveau van het stadsdeel/wijk

In het kader van 'De intense stad' is een studie gedaan naar het herinrichten van de strook gedateerde voorzieningsgebouwen aan de Semmelweisstraat. Door het programma te intensiveren met voorzieningen en woningbouw ontstaat er de mogelijkheid aan te sluiten bij de schaal van de Laan Corpus den Hoorn. Deze laan is sterk van karakter veranderd met de aansluiting op de A7. Daardoor is het een belangrijke ontsluitingsweg geworden voor het zuidelijke deel van de stad, die tevens is verbonden met de andere grote snelweg, de A28 en doorloopt in de Ketwich Verschuurlaan richting Helpman. Het karakter van de Laan Corpus den Hoorn behoudt wel zijn groene karakter met een breed profiel. Aan deze laan worden meerdere hoogbouwprojecten aaneengeregen, zoals de Boerhaaveflat (11 bouwlagen) en de Rokadetoren (23 bouwlagen). De gunstige ligging aan de stedelijke structuren maakt het plangebied een goede lokatie voor voorzieningen, die mede een buurtoverstijgende functie hebben, zoals de school, de gymzaal en een kinderdagverblijf. Door deze te combineren met buurtfuncties, zoals het multifunctionele centrum en de speeltuinvereniging, ontstaan er mogelijkheden voor samenwerking, gezamenlijke ontwikkeling en gedeeld ruimtegebruik. Met de woningbouw is het mogelijk om een aanvulling op het woningbouwprogramma in Corpus den Hoorn te bereiken door middel van toevoeging van hoogwaardige appartementen in zowel het sociale als het hogere segment.

Schaalniveau van de planlocatie en directe omgeving

De nieuwe gebouwen worden parallel aan de Laan Corpus den Hoorn georiënteerd. Vanuit de Pasteurlaan, de Paracelsusstraat en de Kochstraat blijft een doorkijk richting de Laan Corpus den Hoorn mogelijk. Het gebied wordt daarvoor verdeeld in drie bouwvlakken, zoals is aangegeven op de hierna opgenomen afbeelding. Deze vlakken sluiten aan op het grid van de achterliggende woonbuurt. De grenzen van de ontwikkelzones liggen op maaiveldniveau op een afstand van plm. 12 meter ten opzichte van elkaar.

Elk bouwvlak omvat verschillende gebouwen. Samen vormen ze één geheel, met een basisvolume van 14 meter hoogte in de drie bouwvlakken, en hoogteaccenten die per deel verschillen, reagerend op de omgeving. In bouwvlak 1 wordt aangesloten op de positie van de Boerhaaveflat. In bouwvlak 2 komt het hoogste volume, een ranke toren, die tevens markant is, doordat deze richting de Laan Corpus den Hoorn is geplaatst; voor dit bouwvlak is reeds een bouwvergunning verleend. In bouwvlak 3 vormt het hoogteaccent een afsluitend volume.

Uitgangspunt bij de indeling van de bouwvlakken is de situering van de publieksgerichte delen op de prominente plekken, waardoor de gesloten delen (gymzaal, entree parkeren en bergingen) een ondergeschikte uitstraling krijgen. Hierdoor ontstaat een zoveel mogelijk inter-acterend gebouw. De materialisatie is in één materiaal, baksteen, met verschillende details in kozijnen, openingen en voegwerk. Enkele bijzondere onderdelen, zoals entrees en publieke delen, worden afwijkend in materiaal en vormgeving. Hierdoor komt het concept van één geheel en toch een afzonderlijke identiteit voor de verschillende onderdelen terug in de materialisatie en vormgeving.

afbeelding "i_NL.IMRO.0014.BP502Semmelweisstr-oh01_0005.jpg"

Bouwvlakken en doorsteken

afbeelding "i_NL.IMRO.0014.BP502Semmelweisstr-oh01_0006.jpg"

Boerhaaveflat

Aan de hand van zon- / schaduwdiagrammen (zie bijlage 1 bij deze toelichting) is de invloed van de ontwikkeling op de bebouwing ten noorden van de Semmelweisstraat bepaald. Door de diagonaal verbredende vorm van de ruimte tussen de nieuwe volumes en de Semmelweisstraat-noordzijde zijn de grotere volumes beperkt van invloed op de bestaande bebouwing.

In de zomer geeft de nieuwbouw geen schaduw op de omliggende kavels. In het voor- en najaar is de zon een stuk lager en zullen er schaduwvlakken van de verschillende hoogbouwdelen schuiven over de tuinen en de gevels langs de Semmelweisstraat. Zon en schaduw zullen elkaar steeds afwisselen. Er is 's morgens geen sprake van schaduw ten gevolge van de nieuwbouw en 's middags in de meest ongunstige situatie de helft van de tijd. Alleen in de winter is schaduwvorming substantiëler, maar dat geldt voor alle bebouwing in de wijk. De zon is dan zo laag, dat iedere meerlaagse bebouwing al grote schaduwen geeft.